Olet tässä

Kysely kiinteistöjen yhteisistä saostuskaivoista

11.9.2017

Kaupungin ympäristöpalvelut ja Pohjanmaan jätelautakunta ovat julkaisseet internet-kyselyn koskien kiinteistöjen yhteisiä jätevesien saostuskaivoja. Kyselyyn voi vastata 30.9.2017 saakka.

Kokkolan kaupungin alueella on useita saostuskaivoja, jotka ovat kahden tai useamman kiinteistön yhteiskäytössä. Pohjanmaan jätelautakunta ylläpitää lakisääteisenä tehtävänään kunnallista jätehuoltorekisteriä, jonne päivittyvät tiedot kaikista vuoden aikana tyhjennetyistä saostuskaivoista. Tiedot eivät kuitenkaan ole kaikilta osin paikkansa pitäviä, koska yhteisen saostuskaivon omistavista kiinteistöistä vain yhden osoitetiedot näkyvät jätehuoltoviranomaisen rekisterissä.

Tämä aiheuttaa ympäristönsuojeluviranomaiselle valvonnallisesti ongelmia, koska luotettavaa tietoa saostuskaivojen tyhjentämisestä ei ole kaikilta osin saatavilla.

Yhteisiä saostuskaivoja on rakennettu erityisesti Koivuhaan, Nuolipuron, Halkokarin, Rytimäen, Puntusharjun ja Lappilanmäen alueilla sekä Kaustari-Ventuksen ja Nynäs-Kuusimäen uudisrakennusalueilla. Yksittäisiä yhteiskaivoja voi kuitenkin olla myös muualla Kokkolassa.

Kyselyn tarkoituksena on saada mahdollisimman kattavat tiedot saostuskaivojen yhteiskäytöstä, jotta tulevaisuudessa voidaan välttyä turhilta jätehuollon valvontatoimenpiteiltä.

Ympäristöpalvelut toivoo, että mahdollisimman moni yhteiskäytössä olevan saostuskaivon omistaja kävisi kyselyn täyttämässä. Mikäli kiinteistön saostuskaivo on vain yhden talouden käytössä, kyselyyn ei tarvitse vastata. 

Sivun alkuun