Olet tässä

Uuden kaupunkistrategian luonnos kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa

13.9.2017

Kaupunki valmistelee parhaillaan uutta kaupunkistrategiaa vuosille 2018 – 2021. Yleisö voi osallistua strategiaprosessiin ottamalla kantaa ja kertomalla omat näkemyksensä sisältöluonnoksesta valtakunnallisessa otakantaa.fi –palvelussa 22.9.2017 saakka.

Kaupunkistrategia perustuu siihen, mitä me kaupunkina olemme ja miten toimintaympäristö meidät haastaa. Strategia linjaa kaupungin toimintaa ja tavoitteita ja on kuvaus siitä, mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää uuden valtuuston toimikaudella.

Strategiasta, jonka hyväksyy valtuusto,  johdetaan keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen. Strategian tavoitteita tukemaan ja sitä toteuttamaan laaditaan strategian kanssa linjassa olevia poikkihallinnollisia kehittämisohjelmia. Lisäksi toimialat laativat näiden pohjalta omat suunnitelmasta.

Kaupunkistrategian laadintaprosessin aikana on pyritty löytämään ne painopisteet ja toimintatavat, jotka edesauttavat Kokkolan menestystä ja elinvoimaa tulevaisuudessa.

Strategialuonnosta on työstetty kevään ja kesän aikana. Tausta-aineistona on käytetty strategiatyötä pohjustavia kartoituksia ja selvityksiä, muun muassa yrittäjäkysely, digitalisaation hyötypotentiaaliselvitys, voimassa olevan strategian väliarviointi, matkailun tulo- ja työllisyysselvitys, kulttuuri-, museo- ja kirjastoselvitys sekä kaupungin talouden katsaukset.

Valtuutetut, kaupungin henkilöstö, johtoryhmä ja sidosryhmät ovat osallistuneet uuden strategian valmisteluun strategiatyöpajoissa. Kuntalaisten mielipiteitä selvitettiin kesän aikana teemakyselyillä. Uusi kaupunginvaltuusto on työstänyt strategialuonnoksen nykyiseen muotoonsa elokuun lopulla.

Strategian laadintaprosessiin yhteistyökumppaniksi valikoitui kilpailutuksen perusteella MDI Public Oy, joka on tuonut prosessiin asiantuntijanäkemystä kaupunkien toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista Kokkolan kaltaisten keskisuurten kaupunkien kehittämisessä.

Strategiaehdotus tulee kaupunginhallituksen ja –valtuuston päätettäväksi lokakuussa.

Sivun alkuun