Du är här

Karleby stads understöd 2018

14.3.2018

Understöd för föreningars och sammanslutningars verksamhet 2018 kan nu sökas. Genom understöden stöder staden medborgarverksamhet och kommuninvånarnas delaktighet. Understöd beviljas av Karleby stadsstyrelse och stadens bildningsnämnd inom ramen för budgetanslagen.


Upp