Olet tässä

Avoimet työpaikat

Palomestarin virka

Virka julistetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisempia hakemuksia ei huomioida.

Palomestarin virka täytetään 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Alkusijoituspaikka on pelastusalueella sopimuksen mukaan.

Virkaan valittavalta vaaditaan Pelastusopiston ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman palopäällystön koulutusohjelman mukainen insinööri (AMK) -tutkinto tai pelastusalan oppilaitoksessa suoritettu päällystötutkinto (ylempi) tai palomestarin tutkinto, sekä asetuksen 407/2011 6 §:n mukainen miehistötutkinto tai sopimushenkilöstön ryhmänjohtajakurssin suorittaminen.

Viranhaltijan työtehtäviin kuuluu toimiminen asemavastaavana ja pelastustoiminnan kehittäminen. Lisäksi virkaan valittavan henkilön tulee osallistua pelastustoimintaan.

Eduksi luetaan kokemus pelastustoiminnan kehittämisestä ja päivystävän palomestarin tehtävistä. Virkaan valittavalla tulee olla pelastuslaitoksen ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttava ajokortti sekä vaativien tehtävien terveydentila SM:n ohjeen pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämistä mukaisesti. Lisäksi edellytetään Firefit-indeksin 2 mukaista toimintakykyä, joka todetaan erikseen järjestettävässä testitilaisuudessa. Vaihtoehtoisesti hyväksytään Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen tai toisen pelastuslaitoksen testitulos kuluvalta kalenterivuodelta. Hakijan tulee osoittaa terveydentilansa todistuksella. Virkaan valittava sitoutuu osallistumaan työnantajan järjestämiin työkykyä määrittäviin testeihin.

Valinta on ehdollinen kunnes valittu on esittänyt tehtävän edellyttämän hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja läpäissyt huumetestin. Hakijan on annettava suostumus perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti. Palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Virassa noudatetaan yleistyöaikaa (38,75 h/vko). Pelastuslaitoksen virkoihin liittyy määrättäessä velvollisuus osallistua varallaoloon.

Hakemukset opinto-, kieli- ja työtodistusjäljennöksineen (joita ei palauteta) osoitetaan pelastusjohtajalle 13.8.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Kustaa Aadolfin katu 76
67200 Kokkola

Kuoreen merkintä ”palomestari”.

Lisätietoja virasta antaa pelastuspäällikkö Jouni Leppälä p. 040 748 7670.


Kalustonhoitajan sijaisuus ajalle 1.9.2018 - 20.12.2019

Tehtävän alkusijoituspaikka on Kaustisen paloasema, ja se täytetään 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden perusteena on opintovapaa.

Kalustonhoitajan pääasialliset työtehtävät tulevat käsittämään muun muassa huolto-, valistus- ja koulutustehtäviä. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, organisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävään valittavalta edellytetään pelastustoimen sopimuspalokunnan peruskoulu-tusjärjestelmän mukaista koulutusta (vähintään sammutustyökurssi) tai pelastusalan ammattitutkintoa sekä tietotekniikan perustaitoja. Eduksi luetaan muu soveltuva koulu-tus. Toimeen valittavalla tulee olla pelastuslaitoksen ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttava ajokortti sekä vaativien tehtävien terveydentila SM:n ohjeen pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämistä mukaisesti. Lisäksi edellytetään Firefit-indeksin 2 mukaista toimintakykyä, joka todetaan erikseen järjestettävässä testitilaisuu-dessa. Vaihtoehtoisesti hyväksytään Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen tai toisen pelastuslaitoksen testitulos kuluvalta kalenterivuodelta. Hakijan tulee osoittaa terveydentilansa todistuksella.

Valinta on ehdollinen kunnes valittu on esittänyt tehtävän edellyttämän hyväksyttävän työterveyshuollon lääkärintodistuksen ja läpäissyt huumetestin. Hakijan on annettava suostumus suppean henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Toimeen valittava sitoutuu osallistumaan työnantajan järjestämiin työkykyä mittaaviin testeihin.

Palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti. Palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Toimessa noudatetaan yleistyöaikaa (38,75 h/vko). Tehtävään valittavalla on neljän kuukauden koeaika. Pelastuslaitoksen virkoihin ja toimiin liittyy määrättäessä velvollisuus osallistua varalla-oloon.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (joita ei palauteta) osoitetaan pelastusjohtajalle 13.8.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Kustaa Aadolfin katu 76
67200 Kokkola

Kuoreen merkintä ”Kalustonhoitaja”

Lisätietoja toimesta antaa pelastuspäällikkö Jouni Leppälä p. 040 748 7670.


Palomiehen virka

Viran alkusijoituspaikka on Pietarsaari ja se täytetään 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on valtioneuvoston pelastustoimesta antaman asetuksen 6 §:n mukainen miehistötutkinto. Virkaan valittavalla tulee olla pelastuslaitoksen ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttava ajokortti sekä vaativien tehtävien terveydentila ja toimintakyky SM:n ohjeen pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehit-tämistä mukaisesti. Toimintakyky todetaan erikseen järjestettävässä testitilaisuudes-sa. Vaihtoehtoisesti hyväksytään Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen tai toisen pelastuslaitoksen testitulos kuluvalta kalenterivuodelta Hakijan tulee osoittaa terveydentilansa todistuksella.

Viran työpanos ohjautuu kaksikieliselle alueelle, joten hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten riittävää kirjallista ja suullista osaamista. Kielitaito todetaan haastattelussa.

Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö- koulutus-, turvallisuusviestintä- ja valvontatehtävissä, hyvät vuorovaikutustaidot sekä pelastusalan lisä- ja täydennyskoulutuksen. Eduksi luetaan myös ikäluokan keskimääräistä tasoa pa-rempi toimintakyky Firefit-testausjärjestelmän mukaisesti.

Valinta on ehdollinen kunnes valittu on esittänyt tehtävän edellyttämän hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja läpäissyt huumetestin. Hakijan on annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Virkaan valittu sitoutuu osallistumaan työnantajan järjestämiin työkykyä mittaaviin testeihin. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti. Palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Pelastuslaitoksen virkoihin liittyy määrättäessä velvollisuus osallistua varallaoloon.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (joita ei palauteta) osoitetaan pelastusjohtajalle 13.8.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Kustaa Aadolfin katu 76
67100 Kokkola

Kuoreen merkintä ”palomiehen virka”

Lisätietoja virasta antaa palomestari Niina Kontio p. 040 489 2254.