Olet tässä

Kiinteistöjen omavalvonta

Heinäkuussa 2011 voimaan tullut pelastuslaki määrittelee ennaltaehkäisevän palontorjunnan toteuttamiseksi pelastustoimen valvontatehtävät. Valvontatehtävää varten pelastuslaitosten on laadittava valvontasuunnitelma, jossa määritellään suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet.

Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin, jolloin pelastuslaitosten tarkastajaresurssit on suunnattava entistä enemmän asuinrakennuksista ns. riskikohteisiin. Asuinrakennusten ja vapaa-ajanrakennusten palotarkastus on kuitenkin edelleen tärkeää turvallisen asuinympäristön ylläpitämiseksi. Koska viranomaistarkastuksia tullaan suuntaamaan enemmän riskikohteisiin, ovat Suomen pelastuslaitokset yhteistyönä kehitelleet asuinrakennuksiin kohdistuvan valvontatoimenpiteen ns. omavalvontana.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on tehnyt valvontasuunnitelman, jonka perustella suoritetaan palotarkastuksia. Omakotitalojen palotarkastukset tullaan myös tänäkin vuonna suorittamaan omavalvontalomakkeita käyttäen.

Sivun alkuun