Olet tässä

Kokkolan kaupungin strategia 2013-2017

Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategian 28.10.2013. Kaupungin strategia on koko kaupunkikonsernia koskeva strategia, jossa määritellään kaupungin kehittämisen suunta huomioon ottaen toimintaympäristön muutokset.

Strategia sisältää vision vuoteen 2025: Kokkolassa parasta aikaa. Elinvoimainen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut ja viihtyisän elinympäristön. Kaupungin menestys perustuu kansainvälisyyteen, korkealuokkaiseen osaamiseen, kulttuuriin, logistiikkaan ja monipuoliseen elinkeinotoimintaan – kärkenään kemia.

Strategia jakaantuu neljään näkökulmaan: elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki, hyvinvoiva kuntalainen, palvelujen järjestäminen ja konserniohjaus sekä talous, osaaminen ja henkilöstö. Taloudellisesti vaikeanakin aikana laaja-alainen elinkeinopolitiikka on tärkeää kunnan perustoiminnan ohella kuntalaisen hyvinvoinnin kannalta. Kunnan tulevaisuus riippuu yhä enemmän alueesta ja kunnasta itsestään.

Aiempaa enemmän tulee esille kunnan rooli mahdollistajana ja kuntalaisten osallistuminen. Taloudellisesta tilanteesta johtuen palvelujen järjestämis- ja tuottamismallit sekä kestävä kuntatalous korostuvat. Palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta osaavalla ja motivoituneella henkilöstöllä on suuri merkitys.

Näille näkökulmille on määritelty strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät. Päämäärän saavuttamisen edellytyksenä on kriittisten menestystekijöiden toteutuminen. Kriittiset menestystekijät ohjaavat toimialojen ja koko konsernin työtä sekä yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Niiden toteutumista mitataan strategiassa määritellyillä mittareilla.

Strategia-asiakirja sisältää myös arvion toimintaympäristön muutoksista. Tähän liittyen on määritelty hyödynnettävät menestystekijät, kehittämiskohteet sekä asiat, joihin on varauduttava tai joita on vältettävä.

Sivun alkuun