Olet tässä

Kaavat

Kaavoitus: Kaavaehdotus nähtävillä / Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaavan osan muutos; Valmisteluvaiheen kuuleminen / Hickarön ranta-asemakaava (28.12.2016)

Seuraavat kaavoitusasiat pidetään esillä kaupungintalolla teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelupisteessä sekä kaupungin Internet -sivuilla. Kohdan (1) asioista voi antaa kirjallisia muistutuksia ja Lue lisää...

Lohtajan Kallioniemen ja Hakuntin alueiden ranta-asemakaavan muutoksen voimaantulo (21.12.2016)

Kaupunginvaltuuston hyväksymä ranta-asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella: Lohtajan Kallioniemen ja Hakuntin alueiden ranta-asemakaavan muutos. Lue lisää...

Kaavoitus: Asemakaavan muutos / Rata-alueen laajentaminen Vahtituvantien ja Opistontien kohdalla; Kälviän lievealueen kyläasetuksen vaiheyleiskaava; Asemakaava ja asemakaavan muutos / Pikiruukin asuntoalueen pohjoisosa (8.12.2016)

Seuraavat kaavoitusasiat pidetään esillä kaupungintalolla teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelupisteessä, kaupungin Internet -sivuilla sekä Kälviän aluetoimistolla (kohta 1). Kohdan (1) asioista Lue lisää...

Sivun alkuun