Du är här

Planläggning

Detaljplaneändring som träder i kraft (8.11.2017)

Stadsfullmäktiges beslut 1.2.2016 om att godkänna detaljplaneändringen för kvarter 1-9 (Niemis kvarter) träder i kraft med stöd i Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 27.10.2017 genom denna Läs mera...

Godkänd detaljplaneändring (8.11.2017)

Stadsfullmäktige har godkänt detaljplaneändringen som gäller Järnvägstorget. Beslutet har överklagats. Läs mera...

Detaljplaneändring som träder i kraft (8.11.2017)

Stadsfullmäktiges beslut 23.1.2017 om att godkänna detaljplaneändringen för kvarter 10-13 (Hansas kvarter) träder i kraft med stöd i Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 27.10.2017 genom denna Läs mera...

Godkänd detaljplaneändring (8.11.2017)

Stadsfullmäktige har godkänt detaljplaneändringen för tomt 2-1-10, Asunto Oy Kokkolan Grand. Beslutet har överklagats. Läs mera...

Information om aktuell planläggning (20.9.2017)

Torggatan 25, De Gamlas Hem, Norra delen av Hyvlerigatan,  Långbrogatan 45, Karlebygatan 22.  Läs mera...

Upp