Du är här

Planläggning

Offentlig framläggning av planförslag (17.1.2018)

Detaljplan/ arbetsplatsområdet i Kelviå KasikulmaDetaljplan/ småhusområdet i Kelviå Alhonkangas och KasikulmaDetaljplaneändring/ kvarteren 8-1, 8-2 och 8-6 (Kronofogdegårdens omgivning) Läs mera...

Information om aktuell planläggning (17.1.2018)

Detaljplaneändring/ Torggatan 25 Läs mera...

Beredningsfasens hörande (17.1.2018)

Detaljplaneändring/ Karlebygatan 22 Läs mera...

Planläggningsöversikt (17.1.2018)

Planläggningsöversikt 2018 Läs mera...

Beredningsfasens hörande (10.1.2018)

Detaljplaneändring/ Tomterna 272-5-3-1 och 272-5-3-2, Falandersgatan 7 och Gustaf Adolfsgatan 74Detaljplaneändring/ Tomt 1-11-6, Långbrogatan 45Detaljplan och detaljplaneändring/ Pottens västra strand Läs mera...

Information om aktuell planläggning (10.1.2018)

Detaljplaneändring/ Skolan och daghemmet i YxpilaDetaljplaneändring/ Hyvlerigatan Läs mera...

Stranddetaljplan som träder i kraft (20.12.2017)

Hickarö stranddetaljplan som stadsfullmäktige har godkänt träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Detaljplaneändring/ Kvarteren 2, 3 och 4 i stadsdel 11 och kvarter 9 i stadsdel 12 i Hakalax (14.12.2017)

Beredningsfasens hörande om planutkast (MBL 62 §), framläggningstid 14.12.2017−23.1.2018:Detaljplaneändring/ Kvarteren 2, 3 och 4 i stadsdel 11 och kvarter 9 i stadsdel 12 i Hakalax Läs mera...

Stranddelgeneralplan för Trullö-Harrbådan (14.12.2017)

Offentlig framläggning av planförslag (MBL 65 §), framläggningstid 14.12.2017−23.1.2018:• Stranddelgeneralplan för Trullö-Harrbådan Läs mera...

Upp