Du är här

Planläggning

Förslag till detaljplan (22.3.2018)

(MBL 65 §), framläggningstid 22.3−27.4.2018.Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt vid tekniska servicecentrets kundtjänst i stadshuset samt på www.karleby.fi > Anslagstavlan Läs mera...

Tomtärenden (22.3.2018)

Ett småhuskvarter bjuds ut till professionella byggare Läs mera...

Beredningsfasens hörande (22.3.2018)

Planutkast (MBL 62 §), framläggningstid 22.3−27.4.2018.Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt vid tekniska servicecentrets kundtjänst i stadshuset samt på www.karleby.fi > Läs mera...

Förslag till detaljplan (22.3.2018)

(MBL 65 §), framläggningstid 22.3−23.4.2018.Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt vid tekniska servicecentrets kundtjänst i stadshuset samt på www.karleby.fi > Anslagstavlan Läs mera...

Detaljplaneändring som träder i kraft/ Pellasvägen 2 a och borttagning av vägreservation (21.3.2018)

Detaljplaneändringen som gäller Pellasvägen 2 a och borttagning av vägreservation och har godkänts av stadsfullmäktige träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Detaljplaneändring som träder i kraft/ Tomt 272-7-18-19, Katarinegatan 11 (21.3.2018)

Detaljplaneändringen som gäller tomt 272-7-18-19, Katarinegatan 11, och har godkänts av stadsfullmäktige träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Detaljplan som träder i kraft/ Området öster om Rävfarmsvägen (21.3.2018)

Detaljplanen som gäller området öster om Rävfarmsvägen och har godkänts av stadsfullmäktige träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Planläggning (14.3.2018)

Ansökan om ett bygglov och ett avgörande som gäller planeringsbehov har anhängiggjorts och grannarna till fastighet 272-414-29-0 ska höras. Hörandet gäller också dem vars boende, arbete eller övriga Läs mera...

Detaljplaneförslag (5.3.2018)

Detaljplaneförslag (MBL 65 §), framläggningstid 1.3‒2.4.2018• Detaljplaneändring/ Kvarteren 2, 3 och 4 i stadsdel 11 och kvarter 9 i stadsdel 12 i Hakalax. Läs mera...

Beredningsfasens hörande (5.3.2018)

Beredningsfasens hörande om planutkast (MBL 62 §), framläggningstid 1.3‒2.4.2018:• Detaljplaneändring/ Nukkumattis tomt 13-8-2, Garvaregatan 2• Stranddetaljplan/ Katajaluoto, Ruotsalo (272-422-32-17) Läs mera...

Upp