Du är här

Planläggning

Information om aktuell planläggning (20.9.2017)

Torggatan 25, De Gamlas Hem, Norra delen av Hyvlerigatan,  Långbrogatan 45, Karlebygatan 22.  Läs mera...

Detaljplan och detaljplaneändring / Varvet (20.9.2017)

Programmet för deltagande och bedömning (MBL 63 §) för Varvet finns offentligt framlagt under tiden  21.9 - 23.10.2017. Läs mera...

Offentlig framläggning av planförslag (20.9.2017)

Stadsdel 4, Parkeringsområdet vid Kuusikumpu servicehus, Brudskär Läs mera...

Upp