Du är här

Gator och grönområden

Beredning av gatuplan (11.1.2018)

Karleby stads tekniska servicecenter meddelar enligt 42 § i markanvändnings- och byggförordningen om möjligheten att delta i beredningen av en gatuplan. En gatuplan har börjat beredas för Läs mera...

Upp