Du är här

Gator och grönområden

Gatuplan till påseende (19.4.2018)

OFFENTLIGT FRAMLAGDA GATUPLANERGatuplanen för hela gatuavsnittet Lärkträdsvägen i Lochteå hålls offentligt framlagd enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 19.4–3.5.2018 på Läs mera...

Beredning av gatuplan (19.4.2018)

Stadsmiljösektorns Planering meddelar enligt 42 § i markanvändnings- och byggförordningen om möjligheten att delta i beredningen av gatuplaner. En gatuplan har börjat beredas för- Vasavägen, avsnittet Läs mera...

Gatuplan till påseende (12.4.2018)

OFFENTLIGT FRAMLAGDA GATUPLANERGatuplanen för Kaffevägen, avsnittet Kaustarvägen– Bäkoskogsvägen och Bäkoskogsvägen–Linnusperävägen, hålls offentligt framlagd enligt 43 § i markanvändnings- och Läs mera...

Upp