Du är här

Andra meddelanden

Upplagsflyttningar av fordon (23.8.2017)

Karleby stads parkeringsövervakning utför upplagsflyttningar av fordon på grund av obetalda fel-parkeringsavgifter i fall där fordonet har felparkerats fem olika gånger och det för dessa gärningar har Läs mera...

Karleby stads understöd 2017 (25.1.2017)

Understöd för föreningars och sammanslutningars verksamhet 2017 kan nu sökas. Genom understöden stödjer staden medborgarverksamhet och kommuninvånarnas delaktighet. Understöd beviljas av Karleby Läs mera...

Upp