Du är här

Andra meddelanden

Karleby stads understöd 2017 (25.1.2017)

Understöd för föreningars och sammanslutningars verksamhet 2017 kan nu sökas. Genom understöden stödjer staden medborgarverksamhet och kommuninvånarnas delaktighet. Understöd beviljas av Karleby Läs mera...

Stadsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober har annullerats (11.10.2016)

Stadsfullmäktiges följande sammanträde hålls den 14 november 2016 kl. 18.00 i Karlebysalen i stadshuset. Föredragningslistan finns offentligt framlagd före sammanträdet i stadsbiblioteket och vid Läs mera...

Upp