Du är här

Byggande

Tomtärenden (15.11.2017)

Godkänd tomtindelningsändring. Läs mera...

Småhustomter lediga att sökas av dem som har för avsikt att bygga 2018 (26.10.2017)

Vid denna gemensamma utdelning får tomter sökas bara av sådana fysiska personer som har för avsikt att bygga småhus för eget boende. Ansökningstiden är 23.10.–10.11.2017. Tomter för byggherrar och Läs mera...

Upp