Du är här

Miljöärenden

Kokkolan Autoilijat Oy/Kunggörelse gällande anhängiggörande av marktäkts- och miljötillståndsansökan (16.11.2017)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt 13 §:n marktäktslagen och 44:n miljöskyddslagen om anhängiggörande av följande marktäkts- och miljötillståndsansökan: Läs mera...

Kunggörelse, Rudus Oy, Marktäkt- och miljötillstånd (15.11.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 8.11.2017 (§ 197) beviljat ett tillstånd enligt 27 §:n miljöskyddslagen och 4 §:n marktäktslagen åt Rudus Oy. Miljötillståndet och Läs mera...

Miljötillstånd, Rudus Oy Betongfabrik (14.11.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 8.11.2017 beviljat ett miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen åt Rudus Oy. Miljötillståndet gäller för verksamhet av en Läs mera...

Upp