Du är här

Miljöärenden

Pietilä Kari - Djurstall (Ruotsalo) / Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan (30.6.2017)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av följande miljötillståndsansökan: Läs mera...

Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan - DC Process Oy, ytbehandlingsanläggning (Krutkällargatan 6) (28.6.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad meddelar enligt 44 §:n miljöskyddslagen om anhängiggörande av följande ansökan enligt miljöskyddslagen:DC Process Oy har inlämnat en ansökan enligt 39 §:n Läs mera...

Kungörelse av miljötillståndsbeslut - Oy Sabado Group Ltd, tillverkning av mögel- och brandskyddsmedel (Patamäkivägen 7) (26.6.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 14.6.2017 (§ 126) beviljat ett miljötillstånd enligt 28 §:n miljöskyddslagen åt Oy Sabado Group Ltd. Miljötillståndet gäller den Läs mera...

Upp