Du är här

Miljöärenden

Kungörelse gällande anhängiggörande av marktäktstillståndsansökan, Lemminkäinen Infra Oy, Kallis (14.9.2017)

Lemminkäinen Oy har ansökt om tillstånd att ta marksubstans på lägenheten Lohkari 272-404-12-75 i Kallis by, i Karleby stad. Lägenheten ligger vid Såkavägen. Det finns en nuvarande stenkross  samt Läs mera...

Skidskyttebanan i Köykarbergets skidcentrum - Beslut om miljötillståndets upphörande (13.9.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 06.09.2017 (§ 159) beslutit att miljötillståndet beviljat av sig den 09.05.2001 §152 upphör att gälla. Miljötillståndet som upphört Läs mera...

Oy Prior Ab, tillverkning av foder (Jääkalavägen 3) - Beslut om miljötillståndets upphörande (13.9.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 06.09.2017 (§ 160) beslutit att miljötillståndet beviljat av sig den 15.09.1998 § 567 upphör att gälla. Miljötillståndet som upphört Läs mera...

Miljötillstånd - Bullfighter Oy, djurstall (13.9.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 6.9.2017 beviljat ett miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen åt Bullfighter Oy. Miljötillståndet gäller för det nya djurstallet i Läs mera...

Kungrörelse gällande anhängiggörende av marktäkts- och miljötillståndsansökan, Rudus Oy,  Paloharju (4.9.2017)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt 13 §:n marktäktslagen och 44:n miljöskyddslagen om anhängiggörande av följande marktäkts- och miljötillståndsansökan: Läs mera...

Kungrörelse gällande anhängiggörende av miljötillståndsansökan, Bentongfabrik / Rudus Oy, Paloharju (25.8.2017)

Rudus Oy har enligt miljöskyddslagen inlämnat en ansökan gällande ändring av miljöillståndet för en fabrik som tillverkar betong. Fabriken ligger i Karleby i Ruotsala by i Paloharju bergtäktsområde på Läs mera...

Upp