Du är här

Miljöärenden

Pajunpää Matti och Veli-Kalle - Djurstall (Lochteå) / Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan (28.3.2018)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av följande miljötillståndsansökan: Läs mera...

Marktäkttillstånd, Destia Oy, Karleby Väliviirre (26.3.2018)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 22.1.2014 beviljat ett marktäkttillstånd enligt 4 §:n marktäktslagen åt Destia Oy. Tillståndet gäller tagandet av stenmaterial .  Läs mera...

Upp