Du är här

Karleby stads 400-årsjubileum förbereds

År 2020 har det gått 400 år sedan Karleby stad grundades. Jubileumsåret till ära ordnas särskilda evenemang och program i staden. En del av firandet inleds redan under 2019.

Jubileumsårets programutbud kommer att bestå av idéer och initiativ från föreningar, samfund och enskilda kommuninvånare. Staden kommer själv att producera en del av programmet samt koordinera programhelheten.

Firandet av stadens jubileumsår kommer att nå sin kulmen på stadens födelsedag den 7 september 2020. Olika evenemang kommer också att ordnas efter det. Programmet publiceras senast under 2019. Följande hashtaggar används om jubileumsåret: #kokkola400 och #karleby400.

Stadens arbetsgrupp kommer med idéer och koordinerar jubileumsåret. Arbetsgruppen upprätthåller också kontakter till andra aktörer i anknytning till jubileumsåret. Det går att kontakta arbetsgruppens medlemmar med förslag på idéer till program.

Upp