Olet tässä

Tilastot

Väestö 31.12.2017


Yhteensä%
Asukasluku47 723
- miehiä23 567
49,4
- naisia24 156
50,6
Suomenkielisiä40 079
84,0
Ruotsinkielisiä6 020
12,6
Muunkielisiä1 624
3,4
Ulkomaan kansalaisia1 150
2,4


Väestömuutokset 2016

- elävänä syntyneet575
- kuolleet394
- luonnollinen väestönlisäys181
- kuntien välinen tulomuutto1 699
- kuntien välinen lähtömuutto1 872
- maahanmuutto241
- maastamuutto102
- väkiluvun tilastollinen korjaus 6
- kokonaismuutos153
- väkiluku47 723


Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 31.12.2015

Koko väestö47 570
Työvoima21 934
Työlliset19 299
Työttömät2 635
Työvoiman ulkopuolella olevat25 636
0-14 vuotiaat9 033
Opiskelijat, koululaiset3 590
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet72
Eläkeläiset11 665
Muut työvoiman ulkopuolella olevat1 276


Kaupunginvaltuusto

43 valtuutettua, puheenjohtaja Bjarne Kallis (Kok.)


valtuutettuja
Suomen Keskusta12
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue8
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)5
Ruotsalainen kansanpuolue5
Kansallinen Kokoomus5
Vasemmistoliitto3
Perussuomalaiset3
Vihreät2


Kaupunginjohtaja Stina Mattila

Talousarvio 2018 (ml. liikelaitos)

Toimintamenot356,9 milj. €
Investoinnit19,1 milj. €
Verotulot190,8 milj. €
Valtionosuudet87,2 milj. €
Vuosikate15,3 milj. €


Verotus 2018

Tuloveroprosentti 201821,75


Verotuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti
(1 000 €)

Kunnallisvero159 200
Yhteisövero15 975
Kiinteistövero15 650
Yhteensä190 825


Sivun väestötiedot perustuvat Tilastokeskuksen väestötilastoihin. Lopulliset väestönmuutostilastot julkaistaan seuraavan vuoden huhti-toukokuussa.

Tiedot kohdassa väestö pääasiallisen toiminnan mukaan perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon.

Työssäkäyntitilaston ennakkotiedot valmistuvat noin 12 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Lopullisista tiedoista väestön pääasiallinen toiminta ja ammattiasema valmistuvat noin 14 kuukautta ja loput tiedot 21-22 kuukautta viiteajankohdasta.

Sivun alkuun