Du är här

Statistik

Befolkningen 31.12.2017


totalt%
Invånarantal47 723
- män23 567
49,4
- kvinnor24 156
50,6
Finskspråkiga40 079
84,0
Svenskspråkiga6 020
12,6
Med annat modersmål1 624
3,4
Utländska medborgare1 150
2,4


Befolkningsförändringar 2016

- levande födda575
- döda394
- naturlig befolkningsökning181
- inflyttning från andra kommuner1 699
- utflyttning från andra kommuner1 872
- invandring241
- utvandring102
- statistisk korrigering av befolkningen6
- totalförändring153
- befolkningsantal47 723


Befolkning enligt huvudsysselsättning 31.12.2015

Hela befolkningen47 570
Arbetskraft21 934
Sysselsatta19 299
Arbetslösa2 635
Ej medräknade i arbetskraft25 636
0-14 åringar9 033
Studerande, skolelever3 590
Beväringar, civiltjänstgörare72
Pensionärer11 665
Övriga som ej medräknas i arbetskraften1 276


Stadsfullmäktige

43 ledamöter, ordförande Bjarne Kallis (Saml)


ledamöter
Centern i Finland12
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Kristdemokraterna (KD)5
Svenska folkpartiet i Finland5
Samlingspartiet5
Vänsterförbundet3
Sannfinländarna3
Gröna2

Stadsdirektör Stina Mattila

Budgeten 2018

Verksamhetskostnader356,9 milj. €
Investeringar19,1 milj. €
Skatteinkomster190,8 milj. €
Statsandelar87,2 milj. €
Årsbidrag15,3 milj. €


Beskattning 2018

Inkomstskatteprocent 201821,75


Skatteinkomster beräknas inflyta enligt följande (1 000 €)

Kommunalskatt159 200
Samfundsskatt15 975
Fastighetsskatt15 650
Totalt190 825


Sidans befolkningsuppgifter bygger på Statistikcentralens befolkningsstatistik. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar publiceras i april-maj följande år.

Uppgifterna i punkten befolkning efter huvudsaklig verksamhet bygger på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Förhandsuppgifterna av sysselsättningsstatistik färdigställs omkring 12 månader efter referenstidpunkten. De slutliga uppgifterna om befolkningens huvudsakliga verksamhet och yrkesställning färdigställs omkring 14 månader och övriga uppgifter 21-22 månader efter referenstidpunkten.

Upp