Du är här

Statistik

Befolkningen 31.12.2016


totalt%
Invånarantal47 723
- män23 56849,4
- kvinnor24 15550,6
Finskspråkiga40 07384,0
Svenskspråkiga6 03912,7
Med annat modersmål1 6113,4
Utländska medborgare1 2092,5


Befolkningsförändringar 2016

- levande födda575
- döda394
- naturlig befolkningsökning181
- inflyttning från andra kommuner1 699
- utflyttning från andra kommuner1 872
- invandring241
- utvandring102
- statistisk korrigering av befolkningen6
- totalförändring153
- befolkningsantal47 723


Befolkning enligt huvudsysselsättning 31.12.2015

Hela befolkningen47 570
Arbetskraft21 934
Sysselsatta19 299
Arbetslösa2 635
Ej medräknade i arbetskraft25 636
0-14 åringar9 033
Studerande, skolelever3 590
Beväringar, civiltjänstgörare72
Pensionärer11 665
Övriga som ej medräknas i arbetskraften1 276


Stadsfullmäktige

43 ledamöter, ordförande Bjarne Kallis (Saml)


ledamöter
Centern i Finland12
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Kristdemokraterna (KD)5
Svenska folkpartiet i Finland5
Samlingspartiet5
Vänsterförbundet3
Sannfinländarna3
Gröna2

Stadsdirektör Stina Mattila

Budgeten 2018

Verksamhetskostnader356,9 milj. €
Investeringar19,1 milj. €
Skatteinkomster190,8 milj. €
Statsandelar87,2 milj. €
Årsbidrag15,3 milj. €


Beskattning 2018

Inkomstskatteprocent 201821,75


Skatteinkomster beräknas inflyta enligt följande (1 000 €)

Kommunalskatt159 200
Samfundsskatt15 975
Fastighetsskatt15 650
Totalt190 825


Sidans befolkningsuppgifter bygger på Statistikcentralens befolkningsstatistik. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar publiceras i april-maj följande år.

Uppgifterna i punkten befolkning efter huvudsaklig verksamhet bygger på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Statistik över sysselsättning 2016 publiceras i februari 2018.

Upp