Du är här

Kommunikation

Karleby stad främjar med kommunikation kommuninvånarnas trivsel, kvaliteten på sina tjänster och verksamhetens effektivitet. Staden stärker regionens livskraft och konkurrenskraft genom kommunikationsåtgärder.

Stadens kommunikationssystem omfattar många aktörer. Kommunikationsverksamheten är decentraliserad och i princip bär varje sakkunnig kommunikationsansvar vad gäller den egna uppgiften.

Stadsdirektören bär helhetsansvaret för stadens kommunikationsväsende. Stadskansliets kommunikation svarar för att den strategiska kommunikationen förverkligas för stadens del samt producerar anvisningar och ordnar utbildning för att upprätthålla olika aktörers kommunikationsberedskap.

En kommunikationsgrupp bestående av personal från olika sektorer har utsetts av stadsdirektören och finns till stöd vid den strategiska utvecklingen av kommunikation.

Sektorernas och affärsverkens direktörer svarar för den egna sektorns kommunikation utgående från stadens allmänna anvisningar och förfaranden.

Utvecklandet av stadens profilering ligger i första hand på utvecklingsdirektörens ansvar. Utvecklingsbolagets, turismens och stadskansliets sakkunniga inom kommunikation deltar även i utvecklandet. Stadsdirektören svarar för PR-verksamhetens och den internationella verksamhetens riktlinjer.

Staden utnyttjar många kommunikationskanaler och -metoder. Stadens kommunikationskanaler är bland annat av staden upprätthållna webbsidor, stadens meddelanden, informationstidningar, social media, tidningsannonser samt olika evenemang för invånarna.

Upp