Du är här

Arkivtjänsterna

Till museets arkiv hör arkivet för historiska dokument som även innehåller kartor, fotografiarkivet samt Karleby hembygdsarkiv.  

Ta i god tid före ert planerade besök till arkivet kontakt med arkivets personal.

OBS!
Hembygdsarkivet  samt fotografi- och arkivtjänsterna vid  K.H.Renlunds museum är stängda under tiden 16.10- 22.10.2017 p g a höstledigt.

Upp