Du är här

Utställningar

K.H.Renlunds museums mål är att genom sina utställningar ge en mångsidig bild av Karleby stads och Mellersta Österbottens kulturhistoria och konst. Museets egna samlingar utgör grunden för utställningsverksamheten. Utställningarna är av både permanent (3-5 år) och temporär (2-4 mån.) karaktär. I temporära utställningar visas oftast verk av konstnärer som endera valts på basen av ansökan eller som bjudits in. Till temporära utställningar hör också utställningar som gjorts i samarbete med andra aktörer och turnerande utställningar som hyrts av annan producent. 

RETROSPECTIVE, OWE ÅSVIK
12.10. - 19.11.2017

Owe Åsvik


TRANSITIONS OF ENERGY 19.10.2017-18.2.2018
ITE-MUSEUM

Flavia Bigi, casaluce/geiger & synusi@cyborg, Juliana Herrero, Sissa Micheli, Francesca Romana Pinzari
Fem internationella konstnärer har i sina konstverk fokuserat på olika energikällor och hur energin förmedlas. Utställningens kurator är Lorella Scacco.

Foto012.jpg

Vår nutida livsstil är så gott som helt beroende av energi: industriella produktionsprocesser nyttjar såväl kemisk, elektrisk som termisk energi. Vi omges dock även av immateriella former av energi såsom kollektiv och andlig energi, passion osv., som i alla tider har varit människans drivkraft och också påverkat konsten. Utställningens fem konstnärer, Flavia Bigi, casaluce/geiger & synusi@cyborg, Juliana Herrero, Sissa Micheli och Francesca Romana Pinzari, berör i sina konstverk olika former av energi som uppträder under livets gång. Utställningens kurator är Lorella Scacco, konsthistoriker från Rom.Upp

Uppdaterad 9.10.2017 | Skriv ut