Du är här

Utställningar

K.H.Renlunds museums mål är att genom sina utställningar ge en mångsidig bild av Karleby stads och Mellersta Österbottens kulturhistoria och konst. Museets egna samlingar utgör grunden för utställningsverksamheten. Utställningarna är av både permanent (3-5 år) och temporär (2-4 mån.) karaktär. I temporära utställningar visas oftast verk av konstnärer som endera valts på basen av ansökan eller som bjudits in. Till temporära utställningar hör också utställningar som gjorts i samarbete med andra aktörer och turnerande utställningar som hyrts av annan producent. 

AVARITIA & EPPUR SI MUOVE
1.12.2017-19.2.2018
Rooska gården, Långbrogatan 39

24176709_1637061536357176_5751767153243641305_n.jpg

Fotograferna Kasper Dalkarl (f. 1991) och Stephanie Blomqvist (f. 1991) kritiserar i sin visuellt starka bild-serie Avaritia samhällets slit-och-släng-kultur, med hjälp av modevärldens bildspråk och återvunnet material.
Fotografen Johanna Överfors (f. 1975) har utforskat naturen och skogsmiljöerna i Österbotten. Bildserien Eppur si muove är en påminnelse om allt levandes kretslopp och ett statement för hållbar utveckling. Serien är uppbyggd av stillsamma svartvita fotografier med motiv från de alltmer sällsynta gamla skogarna.
Trion Dalkarl (tidigare Gustavsson), Blomqvist och Överfors deltog som fotostuderande vid yrkeshögskolan Novia 2015 i projektet Alice in Furland, som gjordes i samarbete med den italienska pälsmodetidning Pellicce Moda, pälsdesigners vid Centria yrkeshögskola och kosmetologstuderanden vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Fotoserien The Tea Party ingick i Pellicce Moda i mars 2015 och fick mycket gott mottagande. Senare har bilderna visats på utställning i Jakobstad, Uleåborg och Milano. En del av The Tea Party visades i K.H.Renlunds museums sommarutställning 2016.


TRANSITIONS OF ENERGY
19.10.2017-18.2.2018
ITE-Museum

Flavia Bigi, casaluce/geiger & synusi@cyborg, Juliana Herrero, Sissa Micheli, Francesca Romana Pinzari
Fem internationella konstnärer har i sina konstverk fokuserat på olika energikällor och hur energin förmedlas. Utställningens kurator är Lorella Scacco.

Foto012.jpg

Vår nutida livsstil är så gott som helt beroende av energi: industriella produktionsprocesser nyttjar såväl kemisk, elektrisk som termisk energi. Vi omges dock även av immateriella former av energi såsom kollektiv och andlig energi, passion osv., som i alla tider har varit människans drivkraft och också påverkat konsten. Utställningens fem konstnärer, Flavia Bigi, casaluce/geiger & synusi@cyborg, Juliana Herrero, Sissa Micheli och Francesca Romana Pinzari, berör i sina konstverk olika former av energi som uppträder under livets gång. Utställningens kurator är Lorella Scacco, konsthistoriker från Rom.


Upp

Uppdaterad 3.1.2018 | Skriv ut