Du är här

Ett forskande museum

Om forskningsverksamheten

Visionen för K.H.Renlunds museum år 2020 är att bli landskapets centralmuseum där det utövas högklassig både nationellt och internationellt uppskattad forskning.

Utökandet och dokumenteringen av samlingarna samt att se till, att de är tillgängliga för forskarna hör till museets uppgifter. Fältarbeten, inventeringar och redogörelser är också en viktig del av grundforskningen. Forskningens tyngdpunkt ligger i den regionala konsthistorien, regionens konstnärer, Karleby stads samt mellersta Österbottens historia, kulturarv och kulturlandskap.

K.H.Renlunds museum är ett aktivt museum, där man eftersträvar att kontinuerligt ge ut nya publikationer. Oftast har man publicerat material som hör ihop med museets utställningar. Forskningsarbetet har i regel gjorts med tanke på utställningarna.

Upp

Uppdaterad 19.5.2017 | Skriv ut