Olet tässä

Kokkolan Kivikerho

Kokkolan Kivikerho perustettiin vuonna 2010. Kivikerho kokoontuu Kiepissä torstaisin klo 17 noin kerran kuussa - ei kuitenkaan kesällä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Kivikerhon tavoitteena on tutustuttaa kerholaiset Suomen ja erityisesti Keski-Pohjanmaan kiviin, kivilajeihin, mineralogiaan ja geologiaan. Samalla kiviharrastajat ja asiasta kiinnostuneet tutustuvat toisiinsa. Malmien etsintä, koru- ja jalokivien työstö, kivien käyttökohteet, kivikokoelmat, kiviretket kuuluvat myös ohjelmaan.

Torstaina 30.11. klo. 17:00 Kiepissä Terrafamen tuoreimmat kuulumiset

Terrafame Oy on suomalainen metalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja tehtaallaan. Sotkamon varannot ovat yksi Euroopan suurimmista tunnetuista nikkeli- ja sinkkiesiintymistä. Jalostuksessa käytetään bioliuotusmenetelmää, jossa metallit erotetaan malmista bakteerien avulla ja saostetaan vaiheittain sulfideiksi. 

Kaivos ja tehdas aloitti toimintansa vuonna 2008, mutta toiminnan aloittanut Talvivaara Oy joutui kuitenkin konkurssiin vuonna 2014. Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame. Viime talvena osaomistajaksi tuli monikansallinen Trafigura, joka ostaa Terrafamen tuottaman nikkelikobolttisulfidin kokonaan ja sinkkisulfidista 80 prosenttia seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Terrafamen tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Vaikka keväällä 2017 tehtaalla tehtiin tuotantoennätyksiä, toiminta on edelleen tappiollista. Täyden tuotantovauhdin ja jalostusasteen noston avulla voidaan päästä positiiviseen tulokseen. Torstaina 30.11. Kiepissä Terrafamen tämän hetkisistä kuulumisista kertoo yhtiön teknologiajohtaja Harri Natunen. Tervetuloa!

Sivun alkuun