Olet tässä

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. 

Perusopetuksen tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutuksellinen perusta. Tavoitteena on myös tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä edistää sivistystä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. 

Kokkolassa toimii seitsemäntoista suomenkielistä 1.-6. vuosiluokkien koulua ja seitsemän ruotsinkielistä 1.-6. vuosiluokkien koulua. Lukuvuonna 2013-2014 oppilaita on 1.-6. vuosiluokkien kouluissa 3443. 

Kokkolassa toimii viisi suomenkielistä 7.-9. vuosiluokkien koulua ja yksi ruotsinkielinen 7.-9. vuosiluokkien koulu. Lukuvuonna 2013-2014 oppilaita on 7.-9. vuosiluokkien kouluissa 1620.

Sivun alkuun