Du är här

Donnerska skolan

På grund av tekniska problem med denna sida informerar vi i huvudsak via Wilma. Klicka här nedan för att läsa meddelanden. Läs också: http://wilma.kokkola.fi/Donnerska

Nästa läsår (27.6.2017)

Skolan börjar igen den 14 augusti 2017 kl. 9.00 Läs mera...

Skoldagar läsåret 2017-2018 (11.4.2017)

Nämnden för undervisning och fostran har fastställt skoldagarna för läsåret 2017-2018 Läs mera...

FLEX-klass 2017-2018 (11.4.2017)

FLEX-undervisning sker huvudsakligen i smågrupp där man använder sig av flexibla undervisningsmetoder och -arrangemang och varierande läromiljöer. Till undervisningen hör också exkursioner och Läs mera...

Läroplan 2016 (2.9.2016)

Ett av de mest betydande styrdokumenten i skolan är läroplanen. Från och med i år används en ny läroplan. Läs mera...

Läsåret 2016-2017 (12.8.2016)

Det nya läsåret inleds måndagen den 15 augusti kl. 9.00. De nya sjuorna kan vänta på gården tills väneleverna hämtar dem och för dem till sina nya klasser. Skoldagen slutar ungefär kl. 12.00. Läs mera...

Handbok för ordnande av stöd och elevvård (15.6.2015)

Här kan du ladda ner handboken för ordnande av stöd och elevvård. Läs mera...


 

Upp