Du är här

Kyrkbackens skola

På grund av problem med inomhusluften var vi i mars 2014 tvungna att utrymma skolfastigheten på Kyrkbacken.

Kyrkbackens skola verkar för tillfället i fastigheten Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman vid Vingesgatan 18.

Förskolegruppen: 10
Elevantal: 90
Antal klasser: 6
Personal: 7 lärare, 2 skolgångshandledare, 1 skolsekreterare 1 dag /vecka

Aktuellt läsåret 2017-2018:

Från och med den 1.8.2016 tog vi i bruk den nya läroplanen. Bekanta dig med Karleby stads lokala läroplan här:  Läroplansgrunder för svenskspråkiga skolor i KarlebyUpp