Du är här

Kyrkbackens skola

På grund av problem med inomhusluften var vi i mars 2014 tvungna att utrymma skolfastigheten på Kyrkbacken.

Kyrkbackens skola verkar för tillfället i fastigheten Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman vid Vingesgatan 18.

Förskolegruppen: 10
Elevantal: 96
Antal klasser: 6
Personal: 5 klasslärare, rektor, speciallärare
1 skolgångsbiträde, kanslist (1dag/vecka)
Förskolan: 2 lärare

Aktuellt läsåret 2016-2017:

Från och med den 1.8.2016 tog vi i bruk den nya läroplanen. Bekanta dig med Karleby stads lokala läroplan här:  Läroplansgrunder för svenskspråkiga skolor i KarlebyUpp