Du är här

Vittsar skola

Vittsar skola ligger ca. 5 km norr om stadskärnan på ett naturskönt område vid Perho å. Den nya läroplanen betonar att föra ut undervisningen i olika miljöer och det är något som vi vill erbjuda på Vittsar. Gårdsplanen och den närliggande omgivningen erbjuder goda möjligheter att hålla utomhuslektioner, vilket vi också aktivt gjort under läsåret 2015-2016.

Skolan har modern teknisk utrustning i form av iPads, nya datorer samt dokumentkameror i varje klassrum. I byggnaden finns ett öppet trådlöst nätverk.

Skolan har kapacitet att ta emot ca 90 barn (inklusive förskolan)men för tillfället ligger antalet skol-/förskolebarn på runt 60. Skolan och förskolan har helt naturligt ett nära och bra samarbete, vilket givetvis förenklar övergången förskola-skola. I vindsvåningen intill förskolan drivs också Eftis-verksamhet.

Vittsar Hem och Skola är en aktiv förening som förgyller skolvardagen på olika sätt. Föreningen brukar ordna diverse evenemang, stå för vissa nyanskaffningar samt också understöda lägerskolor och skolutfärder.


Förskolegruppen: 15
Elevantal: 46
Antal klasser: F-6
Antal personal: 7

Upp