Du är här

Utbildning och fostran


Meddelanden

Anmälan till grundläggande utbildning och ansökan till eftermiddagsverksamheten 2018 (19.1.2018)

Barn som inleder skolgången hösten 2018 i årskurs 1 (födda år 2011) får per post ett meddelande om att skolplats har reserverats för dem vid Karleby stads grundläggande utbildning. Anmälan görs genom Läs mera...

Klientavgifterna inom småbarnspedagogik justeras från och med 1.1.2018 (8.12.2017)

Med anledning av ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken kommer klientavgifterna (dagvårdsavgifterna) för barn inom småbarnspedagogiken (i dagvård) att justeras från och med Läs mera...

Skolornas arbets- och lovdagar läsåret 2018-2019 (25.10.2017)

Läs mera...

Plan för skolnätverket i Karleby 2015 (9.9.2015)

Fullmäktige i Karleby stad förutsätter (15.12.2014 § 104) att en skolnätsutredning verkställs innan Chydenius skola får sina planeringspengar. Nämnden för undervisning och fostran beslöt vid sitt möte Läs mera...


Upp