Du är här

Utbildning och fostran


Meddelanden

Kontorstjänster för småbarnspedagogik sommarens öppettider 2018 (27.6.2018)

Läs mera...

Klientavgifterna inom småbarnspedagogik justeras från och med 1.1.2018 (8.12.2017)

Med anledning av ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken kommer klientavgifterna (dagvårdsavgifterna) för barn inom småbarnspedagogiken (i dagvård) att justeras från och med Läs mera...

Skolornas arbets- och lovdagar läsåret 2018-2019 (25.10.2017)

Läs mera...

Plan för skolnätverket i Karleby 2015 (9.9.2015)

Fullmäktige i Karleby stad förutsätter (15.12.2014 § 104) att en skolnätsutredning verkställs innan Chydenius skola får sina planeringspengar. Nämnden för undervisning och fostran beslöt vid sitt möte Läs mera...


Upp