Du är här

Utbildning och fostran


Meddelanden

Läsårets arbete inleds (2.8.2017)

Karleby stads svenskspråkiga förskolor, grundläggande utbildning och gymnasiet:Läsårets arbete inleds vid Karleby stads svenskspråkiga skolor enligt följande:klasserna 1-9 i den grundläggande Läs mera...

Skolornas arbets- och lovdagar läsåret 2017-2018 (19.12.2016)

Läs mera...

Anmälan till svenskspråkiga förskoleundervisning och grundläggande utbildning läsåret 2016-2017 (4.2.2016)

Anmälan till föreskoleundervisningI Karleby anordnas förskoleundervisning i daghemmens och skolornas lokaliteter. Alla barn som fyller sex år detta år (2016) har obligatorisk och avgiftsfri Läs mera...

Plan för skolnätverket i Karleby 2015 (9.9.2015)

Fullmäktige i Karleby stad förutsätter (15.12.2014 § 104) att en skolnätsutredning verkställs innan Chydenius skola får sina planeringspengar. Nämnden för undervisning och fostran beslöt vid sitt möte Läs mera...


Upp