Olet tässä

Työ ja elinkeinot

Kokkolan kaupungin elinkeinopalvelut

 • huolehtii yritysten toimintaedellytysten toimivuudesta ja kehittämisestä
 • huolehtii yritystonttien saatavuudesta
 • huolehtii kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisestä
 • edesauttaa yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa
 • vastaa kaupunkikonsernin matkailutoiminnoista.

Kokkolan kaupungin työllisyyspalveluja hallinnoi, koordinoi ja kehittää työllisyyspalvelut, joka 

 • toimii työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä
 • tukee asiakkaan polkua työllistymistä edistävien palvelujen kautta avoimille työmarkkinoille
 • tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan, kaupungin eri hallintokuntien, työ- ja elinkeinotoimiston, työvoiman palvelukeskuksen, alueen hanketoimijoiden, yritysten ja muiden ykstyisen sektorin toimijoiden kanssa asiakkaan työllistymisen edistämiseksi

Työllisyyspalveluja ovat

 • Kuntouttava työtoiminta
 • Palkkatuettu työ
 • Velvoitetyöllistäminen


Sivun alkuun