Olet tässä

Ilmanlaadun valvonta

Kokkolan ilmanlaatua on seurattu jatkuvatoimisin mittauksin jo vuodesta 1991 lähtien.

Tällä hetkellä Kokkolassa mitataan ilmanlaatua kahdella mittausasemalla, jotka sijaitsevat Kokkolan keskustassa Pitkänsillankadulla ja Ykspihlajan koululla. Pitkänsillankadun mittausasemalla seurataan jatkuvatoimisesti ilman hengetettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5) ja typen oksidien (NOx) pitoisuuksia. Ykspihlajan mittausasemalla seurataan jatkuvatoimisesti ilman hengetettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5), typen oksidien (NOx) ja rikkidioksidin (SO2) pitoisuuksia. Kokkolan kaupungin ilmanlaatumittausten osalta käytössä on laatujärjestelmä, jonka kuvaus on ohessa liitteenä. 

Ilmanpäästötietoja kerätään vuosittain myös paikallisesti merkittäviä ilmapäästöjä aiheuttavilta laitoksilta. Laitokset raportoivat ympäristölupapäätöksiensä mukaisesti vuosittain ilmapäästönsä ympäristöministeriön ylläpitämään VAHTI-tietojärjestelmään. Päästötiedot kirjataan myös Kokkolan ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportteihin.

Oikealla sijaitsevan "Liitteet" kohdan alta on ladattavissa viime vuosina Kokkolassa laaditut ilmanlaatuselvitykset.

Sivun alkuun