Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

 

Kungörelser »  

Kokkolan Autoilijat Oy/Kunggörelse gällande anhängiggörande av marktäkts- och miljötillståndsansökan (16.11.2017)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt 13 §:n marktäktslagen och 44:n miljöskyddslagen om anhängiggörande av följande marktäkts- och miljötillståndsansökan: Läs mera...

Kunggörelse, Rudus Oy, Marktäkt- och miljötillstånd (15.11.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 8.11.2017 (§ 197) beviljat ett tillstånd enligt 27 §:n miljöskyddslagen och 4 §:n marktäktslagen åt Rudus Oy. Miljötillståndet och Läs mera...

Miljötillstånd, Rudus Oy Betongfabrik (14.11.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 8.11.2017 beviljat ett miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen åt Rudus Oy. Miljötillståndet gäller för verksamhet av en Läs mera...

 

Upp