Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

Förfrågan om fastigheternas gemensamma slamavskiljare (11.9.2017)

Stadens miljötjänster och Österbottens avfallsnämnd har publicerat en internet-förfrågan som gäller fastigheternas gemensamma slamavskiljare. Förfrågan kan besvaras fram till 30.9.2017. Läs mera...

 

Kungörelser »  

Kungörelse gällande anhängiggörande av marktäktstillståndsansökan, Lemminkäinen Infra Oy, Kallis (14.9.2017)

Lemminkäinen Oy har ansökt om tillstånd att ta marksubstans på lägenheten Lohkari 272-404-12-75 i Kallis by, i Karleby stad. Lägenheten ligger vid Såkavägen. Det finns en nuvarande stenkross  samt Läs mera...

Skidskyttebanan i Köykarbergets skidcentrum - Beslut om miljötillståndets upphörande (13.9.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 06.09.2017 (§ 159) beslutit att miljötillståndet beviljat av sig den 09.05.2001 §152 upphör att gälla. Miljötillståndet som upphört Läs mera...

Oy Prior Ab, tillverkning av foder (Jääkalavägen 3) - Beslut om miljötillståndets upphörande (13.9.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 06.09.2017 (§ 160) beslutit att miljötillståndet beviljat av sig den 15.09.1998 § 567 upphör att gälla. Miljötillståndet som upphört Läs mera...

 

Upp