Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

Behandling av avloppsvatten från byggnader på grundvattenområde eller nära vattendrag (4.4.2018)

Nya bestämmelser i lag gällande behandlingen av avloppsvatten trädde i kraft i april 2017. Om en byggnad ligger på klassificerat grundvattenområde eller på högst 100 meters avstånd från vattendrag ska Läs mera...

 

Kungörelser »  

Pajunpää Matti och Veli-Kalle - Djurstall (Lochteå) / Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan (28.3.2018)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av följande miljötillståndsansökan: Läs mera...

Marktäkttillstånd, Destia Oy, Karleby Väliviirre (26.3.2018)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 22.1.2014 beviljat ett marktäkttillstånd enligt 4 §:n marktäktslagen åt Destia Oy. Tillståndet gäller tagandet av stenmaterial .  Läs mera...

 

Upp