Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

 

Kungörelser »  

Pietilä Kari - Djurstall (Ruotsalo) / Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan (30.6.2017)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av följande miljötillståndsansökan: Läs mera...

Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan - DC Process Oy, ytbehandlingsanläggning (Krutkällargatan 6) (28.6.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad meddelar enligt 44 §:n miljöskyddslagen om anhängiggörande av följande ansökan enligt miljöskyddslagen:DC Process Oy har inlämnat en ansökan enligt 39 §:n Läs mera...

Kungörelse av miljötillståndsbeslut - Oy Sabado Group Ltd, tillverkning av mögel- och brandskyddsmedel (Patamäkivägen 7) (26.6.2017)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 14.6.2017 (§ 126) beviljat ett miljötillstånd enligt 28 §:n miljöskyddslagen åt Oy Sabado Group Ltd. Miljötillståndet gäller den Läs mera...

 

Upp