Mene sisältöön

Navigaatio

Luontopolku

Tankarin saarta kiertää suunniteltu ja maastoon merkitty 1,5 km pitkä luontopolku, jonka varrella olevista tauluista voi tutustua saaren luonnon elämään syvällisemmin.

Kunnioita haavoittuvaa saaristoluontoa
Tankarin saaren karun kaunis, mutta haavoittuva luonto ja ympäristö vaativat kävijöiltään erityistä varovaisuutta. Vierailijan tulee osoittaa asianmukaista kunnioitusta saaren omaleimaista rakennettua ympäristöä ja herkkää luontoa kohtaan. Tankar kuuluu Luodon saariston Natura 2000-alueeseen. Saaren maantieteellinen sijainti ulkosaaristossa antaa sen luonnolle erityisen leimansa.

Kaikkiaan Tankarissa on tavattu noin 180 kasvilajia, joista harvinaisuuksia ovat mm. perämerensilmäruoho, ketoneilikka, ketonoidanlukko, punakoiso ja sirohernesara. Näkyvin osa kasvistoa on marjakasvit, joita löytyy parikymmentä eri lajia. Nisäkkäistä tavallisimpia ovat lepakot, jänikset ja myyrät. Käärmeitä saaressa ei kivikkoisuudestaan huolimatta tavata.

Satamajärjestys ja Karikokous
Tankarin saari jakautuu omistuksellisesti kahteen osaan:pohjoispuolta hallinnoi valtion merenkulkulaitos, eteläosaa (vanhaa kalastajayhdyskuntaa) Kokkolan kaupunki. Kaupungin omistuksessa olevaa aluetta hallinoidaan vielä tänäänkin pääpiirteissään vanhan pohjalaisen kylän itsehallinnon mukaisesti. Kylänvanhinta vastaa satamavouti, joka yhdessä raadin jäsenten kanssa huolehtii järjestyksenpidosta saarella. Vuosittain heinäkuun viimeisenä viikonloppuna tämä saaren eri toimijoiden edustajista koostuva raati, karitoimikunta kokoontuu istuntoon, jota täällä kutsutaan karikokoukseksi.

Saaren ensimmäinen satamajärjestys astui voimaan vuonna 1726. Siinä annettiin ohjeita kalastajayhteisön sopuisan yhteiselon ylläpitämiseksi. Voimassa oleva ohjeellinen satamajärjestys on vuodelta 1983 ja se on säädetty etupäässä tarkoituksena suojella erästä Kokkolan arvokkainta kulttuuriympäristöä ja luonnonaluetta.

Liikkuminen saarella
Kunnioita luontoa ja ympäristöäsi. Älä roskaa ja vältä turhaa melua. Saarella tulee liikkua merkityillä poluilla ja pitkospuureiteillä. Lintujen pesimäaikana 15.4.-31.7. liikkumista saaren pohjoisosan kallioilla tulee välttää. Myös saaren mökkiläisten yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Näkymää majakan loistosta

Majakan tuntumassa
Tekstisi tulee tähän.
 
matkailu

Sivun alkuun