Olet tässä

Asfaltin paikkaustöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

22.4.2016

Kaupunki suorittaa asfalttiin syntyvien reikien, painautumien sekä halkeamien
paikkaustöitä lumien sulamisesta lähtien aina uuden lumen tuloon saakka.

Sateet ja sulamisvedet yhdessä vilkkaan liikenteen kanssa aiheuttavat reikiintymistä
katuverkostolle. Alkava reikiintyminen pyritään saada mahdollisimman nopeasti hallintaan ja estettyä veden pääsy kestopäällysteen sisään. Täten vältytään reikiintymisen laajenemiselta sekä mahdollisilta vahingoilta autoilijoille.

Paikkaukseen käytetään öljysoraa tai asfalttikorjaukseen käytettävää kylmäpaikkausmassaa.

Mikäli vanhemmalla katuosuudella havaitaan uraisuutta, verkkohalkeamia tai
jo useampaan otteeseen paikattuja pintoja, nämä kohteet tullaan pintaamaan uudella
asfaltilla. Pintauskohteita kartoitetaan vuosittain ja pinnataan määrärahojen puitteissa.

Vaativissa kohteissa vanha asfaltti jyrsitään pois ja täytetään uudella asfaltilla, jotta reunakivissä saadaan pysymään vaadittu korkeus.

Uudisrakennuskohteet asfaltoidaan, kun talonrakennuskohteet ovat valmistuneet.
Nykyisellään kohteet saavat uuden asfalttipinnoituksen 3 – 5 vuoden kuluessa kadun
rakentamisesta.

Päivitetty 22.4.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta