Olet tässä

Hallintosäännön uudistaminen käynnistyy

20.9.2016

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.9. asettaa työryhmän valmistelemaan hallintosäännön uudistamista. Työryhmän jäseniksi nimettiin vs. kaupunginjohtaja, kaupunginlakimies, strategiapäällikkö, kaupunginvaltuuston ja – hallituksen puheenjohtajat sekä valtuustoryhmien edustajat. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyjen keskeinen ohjausväline. Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn ja valtuuston toimintaan. Hallintosäännössä määrätään myös laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutumisesta kunnan hallinnossa.

Uuden kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin muita johtosääntöjä ei tarvita. Hallintosääntöön kootaan aiemmin valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä olleet määräykset. Jatkossa hallintosäännön ohella muita kaupungin toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä ovat kaupunkistrategia, talousarvio ja -suunnitelma.

Kuntalain 90 §:n mukainen hallintosääntö on oltava kunnissa hyväksyttynä seuraavan valtuustokauden alkaessa 1.6.2017.

Päivitetty 20.9.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta