Olet tässä

Henkilöstöraportti 2015 on julkaistu

14.6.2016

Vuoden 2015 lopussa kaupungin palvelussuhteiden määrä oli
3 995. Määrä on lisääntynyt 1,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Vakituisia työsuhteita oli 3 022, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Määräaikaisia oli 973, mikä on 10,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Kaikista palvelussuhteista lähes 40 prosenttia (1 588) sijaitsi sosiaali- ja terveystoimessa ja noin 35 prosenttia (1 417) sivistystoimessa. Tekninen toimiala työllisti seuraavaksi eniten, noin 11 prosenttia (438). Yleisimmät tehtävänimikkeet ovat lähihoitaja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja ja luokanopettaja.

Palkkamenot vuonna 2015 olivat 165,2 miljoonaa euroa, joka on 0,3 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Palkkamenot sisältävät palkat ja sivukulut. Henkilöstömenojen kasvamista edellisvuodesta selittää 1.7.2015 voimaan tulleet sopimusmuutokset.

Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 80,7 prosenttia. Naisten ja miesten osuus on pysynyt lähes samana aiempiin vuosiin verrattuna. Sosiaali- ja terveystoimi on selkeästi naisvaltaisin toimiala, sillä naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä on 93,6 prosenttia. Miesvaltaisin toimiala on aluepelastuslaitos, jonka henkilöstöstä noin 91 prosenttia on miehiä.

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 oli 47,9 vuotta, kun edellisenä vuonna se oli 47,3 vuotta. Miesten keski-ikä oli 48 v 4 kk. Se oli kasvanut yhdellä vuodella ja kolmella kuukaudella edelliseen vuoteen verrattuna. Naisten keski-ikä oli 47 v 4 kk. Se oli kasvanut yhdellä kuukaudella.

Vakinaisen henkilöstön suurimmat ikäryhmät ovat 40−49 - ja 50−59 -vuotiaat. Vakinaisesta henkilöstöstä yli 50-vuotiaita oli 42,4 prosenttia. Kaikkein nopeimmin pienentynyt ryhmä oli 60−64 -vuotiaat, joka oli pienentynyt 22,2 prosenttia.

Kaupungilta jäi eläkkeelle 113 henkilöä vuoden 2015 aikana, mikä on 35 prosenttia eli 29 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna.

Henkilöstöraportit tullaan julkaisemaan valtuustokäsittelyn jälkeen verkkosivuille kohtaan Hallinto ja päätöksenteko> Kaupunkiorganisaatio> Henkilöstö> Henkilöstöraportti

Sivun alkuun

Päivitetty 14.6.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta