Olet tässä

Isokylän monitoimitalo viestii tulevaisuuden suuntauksista

27.4.2016

Kesällä 2015 valmistuneeseen Isokylän monitoimitaloon on keskitetty koko Isokylän alueen lasten ja nuorten palvelut, mikä on poikinut sekä toiminnallisia että taloudellisia hyötyjä. Monitoimitalon vihkiäisjuhlaa vietetään 2.5. Juhlapuheen tilaisuudessa pitää opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Isokylän monitoimitalo valmistui kesällä 2015, ja lähiliikuntapaikka monitoimitalon yhteyteen valmistuu elokuussa 2016. Monitoimitalossa toimivat perusopetuksen yleisopetuksen 1.-6. luokat, kehitysvammaisten perusopetuksen 1.-9- luokat, päiväkoti, esiopetus ja neuvola. Syyskuusta 2015 lähtien tiloissa on toiminut myös Isokylän nuorisotila.

Päivittäin tiloissa työskentelee lähes 500 oppilasta, 150 päiväkotilaista ja esikoululaista sekä 110 työntekijää. Lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin monitoimitalon tilat palvelevat myös muuta kansalaiskäyttöä. Varsinkin monikäyttöinen, kolmeen osaan jaettava liikuntasali on seurojen ja yhdistysten ahkerassa käytössä iltaisin neljästä aina kymmeneen saakka. Muiden tilojen osalta ahkerimpia ilta- ja viikonloppukäyttäjiä ovat Kokkolan seudun opisto, vanhempainyhdistys ja asukasyhdistys.

Uudet ratkaisut kehittävät toimintaa

Isokylän monitoimitalo perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneen Arkkitehtitoimisto Perko Oy:n Puhto- nimiseen suunnitelmaan. Tiloissa toteutuu samanaikaisesti yhteisöllisyys ja yksityisyys.

Suuren monitoimitalon haittojen välttämiseksi tilat on jäsennelty soluihin lasten iän ja toiminnan mukaan. Soluissa korostuvat turvallisuus, toisista välittäminen, vuorovaikutus ja henkilöstön vahvuuksien hyödyntäminen sekä työrauhan ylläpitäminen. Valitussa joustavassa ratkaisumallissa luodaan edellytykset tulevaisuuteen suuntautuvan oppimis- ja toimintaympäristön jatkuvalle kehittämiselle.

Uudenaikainen oppimisympäristö rakentuu tiimeistä, joissa korostuvat vastuu ja positiivinen riippuvuus muista tiimin jäsenistä. Tiimit toimivat noin 80−100 oppilaan soluissa ja päättävät myös talouteen, oppilashuoltoon ja opetusmenetelmiin liittyvistä asioista.

Koulun pedagoginen kehittyminen on saanut vauhtia uudesta oppimisympäristöstä. Yhdessä oppiminen ja yhteistoiminnallisuus ovat jo vakiintuneet yhteisiksi periaatteiksi. Yhteisopettajuudesta on saatu hyviä kokemuksia ja se kehittyy edelleen. Päiväkoti, esiopetus ja perusopetuksen alkuopetus luovat hyvän kasvun ja oppimisen jatkumon pienemmille oppilaille.

Käytännöllisyys ja taloudellisuus lyövät kättä

Isokylän koulurakennuksen suunnittelu laajeni monitoimitalosuunnitteluun suunnittelukilpailun kilpailuohjelman valmistelussa. Tavoitteeksi tuli koko Isokylän alueen lasten ja nuorten palvelujen keskittäminen yhteen uudisrakennukseen.

Pelkästään päiväkodin rakentaminen koulun kanssa samaan rakennukseen vähensi tilantarvetta noin 800 neliöllä ja muut synergiaedut nuoriso- ja neuvolapalvelujen sekä liikuntatilojen yhteissuunnittelussa toivat lisää tilatehokkuutta ja paransivat tilojen käyttöastetta.

Yhteiskäyttö alentaa myös tilojen käyttö- ja huoltokustannuksia sekä mahdollistaa henkilöstön yhteiskäytön.

Monitoimitalon rakennushankkeen innovaatio, kalustaminen sekä pedagoginen kehittäminen ovat jo nyt saaneet valtakunnallista huomiota. Tästä yhtenä osoituksena on monitoimitalon saama ”Saint-Gobain rakenna viisaasti” palkinto. Monitoimitalon toimintakulttuuri ja pedagoginen kehittäminen ovat myös tuoneet runsaasti kiinnostuneita vieraita laajalti Suomesta sekä myös ulkomailta.

Sivun alkuun

Päivitetty 25.4.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta