Olet tässä

Vuodelle 2017 on laadittu kaavoituskatsaus

20.12.2016

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuodelle 2017. Katsaus kuvaa kaavojen valmistelun tilannetta 14. marraskuuta 2016. Kaavoituskatsaukseen on koottu tiivistetysti tietoa Kokkolan kaupungin maankäytön suunnittelusta ja kaavahankkeista.

Kaavoituskatsaus laaditaan joka vuosi, ja siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet. Esille tuodaan myös sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus sisältää maakuntakaavoituksen, yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen ja ranta-asemakaavoituksen pääkohteet. Katsaus pitää sisällään kaavojen tämänhetkisen laatimisvaiheen sekä aikatauluarviot kaavoituksen etenemisestä kussakin kohteessa.

Kaavoituskatsauksessa on lyhyesti esitetty myös kuntalaisten osallistumismahdollisuudet ja maankäyttö ja rakennuslain mukaiset menettelyt. Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Yleiskaavahankkeita on aktiivisena 10, joista Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava koskee koko kaupungin aluetta. Kanta-Kokkolan alueelle kohdentuvat Keskustaajaman yleiskaava 2030, Keskikaupungin yleiskaava, Trullevin-  Harrinnimen  rantaosayleiskaava ja Kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaava. Kälviän alueelle kohdentuvat Peltokorven ja Ruotsalon kylien vaiheyleiskaavat ja Kälviän kirkonseudun lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava. Lohtajan alueelle laaditaan Marinkaisten kylän vaiheyleiskaava. Ullavan Läntän litiumprovinssi alueelle ollaan laatimassa louhosalueiden osayleiskaava.

Asemakaavahankkeita katsauksessa on Kokkolan keskustassa 13, laajemmalla taajama-alueella 16 ja Kälviällä 3. Kaavoituskatsauksessa esitettyjen töiden lisäksi käynnistyy erillisten aloitteiden pohjalta yleensä vuosittain 5 – 15 uusiin kaupungin raakamaan hankintaan, rakennushankkeisiin tai yksityisten anomuksiin perustuvaa asemakaavatyötä.

Ajankohtaisimpina asemakaavatöinä ovat tällä hetkellä keskustassa ja sen lähettyvillä Rautatientorin ja Matkakeskuksen kaava-hankkeet sekä Pikiruukin asemakaavoitus sekä useita pienempiä asuin- ja liikerakentamisen kohteita. Vikån pientaloalueen kaavoitus on käynnistymässä Kaanaanmaan ja Trullevin välisellä alueella. Kälviän asemakaavahankkeista aktiivisesti työn alla on Kälviän keskustan vanhentuneen asemakaavan muuttaminen.

Kaavoituskatsausta täydennetään ja ylläpidetään kaupungin verkkosivulla kohdassa Palvelut> Kaavat ja kiinteistöt> Kaavoitus> Kaavoituskatsaus.

Kaavoituskatsauksen laatimisesta vastaa kaavoituspalvelut.

Sivun alkuun

Päivitetty 22.12.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta