Olet tässä

Kaupungit keräävät jälleen palautetta kuntapalveluista

10.5.2016

Tutkimus Kokkolan asukkaiden näkemyksistä kuntapalveluista (Kaupunki- ja kuntapalvelut KAPA 2016) on käynnistynyt.

Satunnaisesti valitut asukkaat saavat toukokuun alussa vastattavakseen kirjekyselyn, jossa arvioidaan mm. koulupalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja ja liikenneväylien hoitoa. Kysymyksiä on lisäksi myös esimerkiksi turvallisuudesta ja asumisesta. Kokkolan kaupungin otos on 700 henkilöä. Kyselylomake on suomen- ja ruotsinkielisenä.

Tutkimus on toteutettu vuodesta 1983 lukien kerran valtuustokaudessa.  Kokkolassa tutkimus toteutetaan 7. kertaa.  Tänä vuonna tutkimuksessa on mukana 9 kaupunkia.

Tulokset kertovat missä asioissa on eniten parannettavaa ja ne toimivat osaltaan päättyvän valtuustokauden onnistumisen arviointina. Tulosten perusteella Kokkolan kaupungin uusi ensi keväänä valittava valtuusto voi suunnata toimintaansa vastaamaan asukkaiden tarpeita. Neljä vuotta sitten toteutettu vastaava kysely antoi kuntalaisilta palautetta, jota on hyödynnetty kaupungin eri toimialojen toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tutkimuksen toteuttaa Suomen Kuntaliiton omistama FCG.

Päivitetty 10.5.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta