Olet tässä

Avustussääntö määrittelee kaupungin avustustoiminnan yleisperiaatteet

26.10.2016

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.10. kaupungin avustussäännön, jonka tavoitteena on selkeyttää kaupungin avustustoimintaa. Avustussäännön on valmistellut keskushallinnon, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden edustajista koostunut virkamiestyöryhmä. Sääntö astuu voimaan välittömästi.

Avustussäännössä määritellään kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet. Kaupunki tukee avustustoiminnallaan paikallista kansalaistoimintaa, järjestöjä ja kuntalaisten osallisuustoimintaa vuosittain käytössä olevan määrärahan puitteissa. Toimialat laativat avustussäännön pohjalta tarkemmat toimialakohtaiset avustusohjeet.

Avustusanomus osoitetaan toimielimelle, jonka toimintaan avustuksen kohde liittyy. Avustuksen hakija voi tehdä avustuskohteesta anomuksen vain yhdelle toimielimelle toimialojen avustusohjeissa tarkemmin määriteltynä hakuaikana kerran kalenterivuoden aikana.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksista päättävä lautakunta päättää oman toimialansa avustuksista määrärahojen puitteissa. Lautakunnat voivat delegoida avustuspäätösten tekemisen viranhaltijoille sekä asettaa yksittäisen anomuksen osalta hyväksymiselle euromääräisen ylärajan.

Kaupunginhallitus päättää niistä avustuksista, jotka eivät sisällöllisesti kuulu minkään muun toimialan toiminnan luonteeseen. Kaupunginhallituksen avustuksien kokonaismääräraha päätetään vuosittain talousarviossa. Kaupunginjohtaja voi tehdä päätöksen kaupunginhallitukselle kuuluvissa anomuksissa 5 000 euron anomuskohtaiseen ylärajaan asti. Tätä suuremmista anomuksista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallituksen varoista maksetaan lisäksi vuosittain taidelaitoksille vuokra-avustuksia. Näistä avustuksista on tehty kaupunginhallituksessa toistaiseksi voimassa olevat erillispäätökset, jotka tullaan myös päivittämään. Nämä vuokra-avustukset eivät kuulu avustussäännön piiriin.

Elinkeinot ja kaupunkikehitys vastaa urheiluseurojen kanssa tehtävistä vastikkeellista yhteistyösopimuksista. Ne viedään kehitysjohtajan valmistelemina konserni- ja kaupunkikehitysjaostoon ja edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.

Avustuksia haetaan jatkossa sähköisesti. Kulttuuripalvelut pilotoi sähköistä hakumenettelyä vuonna 2017, ja muut toimialat siirtyvät asteittain sähköiseen hakumenettelyyn.

Päivitetty 26.10.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta