Olet tässä

Kokkolan kaupunginhallituksessa keskimääräistä enemmän asioita

28.12.2016

Kokkola on mukana Suomen Kuntaliiton Arttu2-tutkimusohjelmassa. Sen puitteissa on tehty erilaisia kyselyjä ja selvityksiä, ja näin Kokkola on saanut vertailutietoa muihin kuntiin nähden. Ohjelmassa on mukana 40 kuntaa.

Viimeksi on valmistunut selvitys kaupunginhallitusten ja -valtuustojen toiminnasta vuonna 2015.

Kokkolassa kaupunginhallitus kokoontui 30 kertaa vuonna 2015. Käsiteltävänä oli 649 asiakohtaa, mikä on toiseksi suurin määrä kaikista Arttu2-tutkimuskunnista. Varsinkin alkuvuodesta 2015 oli päätettävänä useita virkojen ja toimien täyttöön liittyviä asioita ennen kuin käytäntöjä muutettiin.

Kokkolan valtuusto piti 10 kokousta ja asiakohtia oli 86. Keskimäärin yhdessä kaupunginhallituksen kokouksessa oli 22 asiakohtaa ja valtuustossa 9.

Asiamäärästä huolimatta kaupunginhallituksen kokouksissa edettiin reippaasti. Kokoukset kestivät yleensä 2-3 tuntia ja valtuuston 1-2 tuntia. Kokousten kestot olivat tutkimuskuntien keskimääräisellä tasolla.

Kaikkien manner-Suomen kuntien kunnan- tai kaupunginhallitukset kokoontuivat keskimäärin 21 ja valtuustot 8 kertaa. Hallituksissa käsiteltiin vuoden aikana keskimäärin 307 ja valtuustoissa 81 asiakohtaa. Yhtä kokousta kohden oli siten hallituksessa 15 ja valtuustossa 10 asiakohtaa.

Kaupunginhallituksen kokousasiat on jaoteltu selvityksessä eri aihepiireihin. Kokkolassa aihepiirien jakauma on samansuuntainen kuin muissakin Arttu2-tutkimuskunnissa.

Suurin asioista, 37 %, koski hallintoa, johtamista ja demokratiaa. Niihin lukeutuvat muun muassa vaalilautakuntien ja erilaisten neuvostojen asettaminen, niiden kokoonpanojen muuttaminen sekä omistajaohjaus ja valtuuston päätösten toimeenpano.

Yhdyskuntaa ja ympäristöä, kuten kaava- ja kiinteistöasioita, koski 25 % asioista. Kunnan talouteen liittyi 10  % asioista, ja henkilöstöasioita, kuten henkilöstövalintoja ja -eroja sekä henkilöstöohjelmaa, koski 12 % asiakohdista.  

Palveluita käsiteltiin 10 %, elinkeino-, työllisyys- ja kilpailukykyasioita 2 % ja muita asioita, kuten tiedonantoja, 2 %:n verran.

Sivun alkuun

Päivitetty 28.12.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta