Olet tässä

Kuntalaisten arviot palveluista edelleen hyviä, vaikka pientä laskua näkyy

14.11.2016

Kuntalaiset arvioivat kaupungin palvelut varsin hyviksi. Kokkola sijoittui neljännelle sijalle eri palveluista koostetun laajan asuinkuntaindeksi mukaan, kun vertailussa yhdeksän Suomen kaupunkia.

Tämä käy ilmi FCG Konsultointi Oy:n tuottamasta kyselystä, joka tehtiin tämän vuoden huhti-toukokuussa. Kokkolan lisäksi mukana olivat Espoo, Forssa, Helsinki, Loviisa, Oulu, Turku, Tuusula ja Vantaa. Asukkailta tiedusteltiin mielipidettä kaikkiaan 68 palvelusta tai asiasta. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2012.

Kokkolan eri arvioista koostettu laaja asuinkuntaindeksiluku on tällä kertaa 3,59 kun kuntien keskiarvo on 3,60 asteikolla yhdestä viiteen. Edelliskerralla Kokkolan luku oli 3,66.

Nousua Kokkolan vuoden 2012 kyselyyn nähden on tapahtunut muun muassa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksissa, sairaalapalveluissa, kunnan terveyskeskuksen vuodenosastossa, vanhusten asumis- ja laitospalveluissa sekä lasten päivähoidossa.

Kirjastopalvelut saavat Kokkolassa arvion 4,54, mikä on korkein kaikista kyselyn kunnista. Lisäksi ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen tyytyväisten osuus vastaajista on suurin juuri Kokkolassa.

Kokkolassa kysely lähetettiin kirjeenä 700 kuntalaiselle. Vastauksia saatiin 180 vastausprosentin ollessa 26. Asukaslukuun nähden vastaajamäärä on verrattain pieni.

Haasteena liikenneolot

Suurin pudotus on vastaajien mielestä tapahtunut asuinalueen katujen ja teiden hoidossa. Kokkolassa katujen ja teiden hoito saa nyt arvion 2,46, kun kyselykuntien keskiarvoluku on 3,11. Laskua edelliskerrasta on Kokkolassa 0,53 prosenttiyksikköä.

Samoin liikenneolot ja liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta koetaan Kokkolassa muihin nähden huonommiksi. Julkinen liikenne oli Kokkolassa vastaajien mielestä heikonpuolesta myös edelliskerralla, ja siitä annettu arvio on alentunut nyt 0,32 prosenttiyksikköä.

Yleisen palvelutason kohtuullisen hyvistä arvioista huolimatta Kokkolan talousasioiden hoito saa vastaajilta huonomman arvion. Laskua edelliskerrasta on 0,30 prosenttiyksikköä. Kyselykuntien talousasioiden hoidon keskiarvoluku on 2,83 kun se Kokkolassa on 2,20.

Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminnan kokkolalaisvastaajat arvioivat samansuuntaisesti kuin muiden kyselykaupunkien asukkaat. Kokkolassa se saa arvion 2,67 kun kaikkien arvioiden keskiarvoluku on 2,78. Kokkolassa 22 % vastaajista arvioi luottamushenkilöiden toimineen hyvin, 38 % huonosti ja 41 % ei osaa sanoa.

Yhteistyössä naapurikuntien kanssa Kokkola sijoittuu kolmen parhaan kunnan joukkoon. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelussa ollaan myös samassa kärkiryhmässä.

Kokkolassa kuntapalvelututkimuksen tuloksia käytetään toiminnan, talouden sekä seuraavan kaupunkistrategian suunnittelussa.

Vastauksia kyselyyn kaikissa mukana olevissa kunnissa tuli yhteensä 5 470 vastausaktiivisuuden ollessa 29 %. Koko vastaajakunnasta 60 % oli naisia ja 40 % miehiä. Kokkolassa samat luvut olivat 57 % ja 43 %.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.11.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta