Olet tässä

Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi

24.11.2016

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2017 julkaistiin torstaina 24.11. Jo päätettyjen veronkorotusten lisäksi esitys perustuu palveluverkon ja -tason sopeuttamiselle kestävälle tasolle nopeutetulla aikataululla. Valtuustossa ensi vuoden talousarvio käsitellään 12. joulukuuta.

Talouden tasapainottamiseen liittyvä ehdotus Kokkolan kouluverkosta tulee erikseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Tarkastelun piirissä ovat kaikki kaupungin koulut. Tarkasteltavana on nykyisten koulurakennusten kunto ja korjaustarpeet sekä verkon laajuus jatkossa. Kaupunginhallitus käsittelee viranhaltijatyönä valmisteltua ehdotusta ensimmäisen kerran 19. joulukuuta. Tämän jälkeen pyydetään lauta- ja johtokuntien lausunnot. Päätösvaiheeseen asian toivotaan tulevan ensi vuoden helmi-maaliskuussa.

Kouluverkkoselvitys ja siitä seuraavat päätökset ovat yksi toimenpidekokonaisuus kaupungin velkaantumiskehityksen kääntämiseksi. Tiedossa on, että kilpailukykysopimukseen liittyvät verotulojen menetykset ja valtionosuusleikkaukset heikentävät kuntataloutta vuosina 2017−2019. Kaupungin tulopohja ei kuitenkaan kestä nykyistä menokehitystä, ja kulukasvua on saatava rajoitettua.

Sosiaali- ja terveystoimen menot muodostuvat kaupungin talousarviossa vuonna 2017 kokonaisuudessaan ostopalveluna Soite-kuntayhtymältä. Menokehityksen arviointi on nyt vaikeampaa uudesta toimintaorganisaatiosta sekä tukipalveluiden useista tehtäväsiirroista ja muutoksista johtuen. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lapsi- ja oppilasmäärät kasvavat.

Molempien palveluiden järjestämiseen keskeisesti vaikuttaa se, kuinka toimitilakysymykset ratkaistaan.

Valtuuston veropäätöksestä 700 000 euron rahoitusvaje

Tulopohjaa joudutaan vielä vuonna 2017 vahvistamaan veronkorotuksilla. Veronkorotuspaineet ovat syntyneet jo kahdelta edelliseltä vuodelta, kun kaupungin tilinpäätös oli tappiollinen.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä yleistä kiinteistöveroprosenttia esitettiin nostettavaksi 0,15 prosentilla 1,40 prosenttiin. Valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että yleinen kiinteistöveroprosentti säilyy nykytasollaan 1,25 prosentissa. Valtuuston veropäätöksestä seurasi 700 000 euron rahoitusvaje budjetissa.

Kaupunginhallitus päätti, että vaje katetaan lisäämällä valtionosuuksien määrää 160 000 eurolla, mikä perustuu ministeriön uusimpaan arvioon marraskuulta. Loppuosa katetaan kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan pienentämällä sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelumäärärahaa 540 000 eurolla. Tämä merkitsee noin 0,3 prosentin vähennystä. Sosiaali- ja terveysmenojen raami ensi vuodelle jää edelleen selvästi kaupungin muita toimialoja korkeammaksi.

Valtuuston 14.11. päättämillä veronkorotuksilla katetaan kaupungin tulovajeesta noin 2,7 miljoona euroa.

Investointien priorisointi avainasemassa

Investointitaso on vuotta 2016 alhaisempi, vaikka kaupungilla on edelleen investointitarpeita. Valtuusto päätti kesäkuussa 2016 talousarvion raamipäätöksessä, ettei uudisrakentamista rahoiteta lisälainan otolla. Uusien rakennusinvestointien rahoitusmallit selvitetään tapauskohtaisesti.

Tavoitteena on tehdä investoinneista aikataulutettu kokonaissuunnitelma. Kiireellisimpinä ratkaisua odottavat Chydeniuksen koulu, Kokkolan paloasema, urheilutalo ja kouluverkko kokonaisuudessaan.

Tulostavoitteena ylijäämäinen vuosi

Vähimmäistavoitteena vuodelle 2017 on ylijäämäinen tulosvuosi. Virallinen tulostavoite (kaupunki ja liikelaitokset) on vuonna 2017 ylijäämäinen 0,15 miljoonaa euroa, vuonna 2018 1,37 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 4,83 miljoonaa euroa. Ilman veronkorotuksia tulos olisi alijäämäinen.

Kaupungin tuloksen tulisi olla vuosittain vähintään 20–25 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jotta sillä katettaisiin suunnitelman mukaiset poistot ja edes osa uusinvestointeja. Tästä tavoitteesta ollaan edelleen kaukana.

Myös yt-neuvottelut mahdollisia

Mikäli talousarvion tavoitteet vuonna 2017 eivät talousseurannan perusteella näytä toteutuvan, kaupunginhallitus esittää yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Kaupunginhallitus ehdottaa, että arviointi tehdään kahden kuukauden välein toiminnan ja talouden toteutumaraportoinnin yhteydessä.

Neuvottelumenettelyn mahdollisesta käynnistämisestä päätetään joka kerta erikseen. Neuvottelu voi kohdistua yhtä hyvin henkilöstön lomautuksiin, vähentämiseen kuin henkilöstön sijoittamiseen uusiin tehtäviin palveluverkko- ja rakennemuutosten johdosta.

Päivitetty 24.11.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta