Olet tässä

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvioksi

27.10.2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017 julkaistiin torstaina 27.10. Esitys perustuu tulopohjan vahvistamiseen tulo- ja kiinteistöveroprosentteja korottamalla sekä palveluverkon ja –tason sopeuttamiselle kestävälle tasolle. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota marraskuussa. Valtuustokäsittely on 12.12.

Vuoden 2017 talousarviossa tapahtuu suuria rakenteellisia muutoksia. Sosiaali- ja terveystoimen menot siirtyvät Soite-kuntayhtymälle, joka laskuttaa palvelut kaupungilta asiakaspalveluiden ostoina. Lisäksi Liikelaitos Työplus yhtiöitetään vuoden 2016 loppuun mennessä.

Mittavat valtionosuusleikkaukset ovat heikentäneet kaupungin tulopohjaa olennaisesti. Verotulokehitys on puolestaan heikentynyt taantuman pitkittyessä. Edelleen kuntataloutta vuosina 2017−2019 heikentävät kilpailukykysopimukseen liittyvät verotulojen menetykset ja valtionosuusleikkaukset.

Esityksessä todetaan, että kaupungin tulopohja ei kestä nykyistä menokehitystä. Toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin, jolloin palvelujen priorisointi ja painopisteiden määrittely on välttämätöntä. Palveluverkon muutokset on toteutettava nopeutetulla aikataululla, jotta kustannusvaikutukset korjaisivat talouden tasapainoa. Tulopohjan vahvistaminen veronkorotuksilla on välttämätöntä siksikin, että pakolliset investoinnit voidaan hoitaa pitämällä velkaantuminen kuitenkin hallinnassa.

Veroprosentteihin korotuksia

Tuloveroprosenttia esitetään nostettavaksi 0,25 prosentilla 21,75 prosenttiin, mitä esitettiin jo vuodelle 2016. Keskituloiselle kuntalaiselle tämä merkitsisi noin 7 euron kuukausilisäystä veroihin.

Yleistä kiinteistöveroprosenttia esitetään nostettavaksi 0,15 prosentilla 1,40 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia 0,1 prosentilla 0,70 prosenttiin. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero nousisi 0,1 prosentilla 1,10 prosenttiin. Esitettyjen korotuksien jälkeenkin Kokkolan kiinteistöveroprosentit jäävät vielä selvästi kiinteistöverolain ylärajojen alle.

Veronkorotuksilla katetaan kaupungin tulovajeesta noin 3,4 miljoona euroa.

Investointien priorisointi avainasemassa

Investointitaso on vuotta 2016 alhaisempi. Investointeihin on vuodelle 2017 budjetoitu 18 735 000 euroa, josta investointiavustuksilla ja myyntituloilla katetaan 4 048 000 euroa. Nettoinvestoinnit vuonna 2017 ovat 14 687 000 euroa. Vuosien 2018–2019 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 30,17 miljoonaa euroa.

Valtuusto on talousarvion raamipäätöksessä kesäkuussa 2016 päättänyt, että uudisrakentamista ei rahoiteta lisälainan otolla. Vaikka uudisrakennuksia ei rahoitetakaan omalla velan otolla, vanhojen lainojen lyhennykset ja investoinnit rahoitetaan tällä hetkellä ottamalla uutta velkaa.

Rakennusinvestoinneista on tavoitteena tehdä aikataulutettu kokonaissuunnitelma. Kiireellisimpinä ratkaisua odottavat Chydeniuksen koulu, Kokkolan paloasema, urheilutalo ja kouluverkko kokonaisuudessaan.

Kouluverkon osalta Chydeniuksen koulun rakentuminen riittävän isona kokonaisuutena on ensisijainen. Urheilutalon rakentamisesta ja sen kytkeytymisestä Chydeniuksen kouluun päätetään erikseen. Lähtökohta on rakentaa kouluverkko, joka huomioi tilatarpeet pitkällä aikavälillä. Koulujen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon tulee perustua jatkossa suuriin yksiköihin ja eri toimintojen yhdistämiseen (opetus, varhaiskasvatus, esikoulu).

Tulostavoitteena ylijäämäinen vuosi

Talousarvion tasapainottaminen edes tyydyttävälle tasolle vuoden 2017 osalta ei ole mahdollista ilman verotulojen kasvua niin talouden elpymisen kuin veroprosenttien korotusten kautta. Virallinen tulostavoite (kaupunki ja liikelaitokset) on vuonna 2017 ylijäämäinen 0,15 miljoonaa euroa, vuonna 2018 1,37 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 4,83 miljoonaa euroa. Ilman veronkorotuksia tulos olisi 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Valtuuston asettamaa 1,6 miljoonan euron tulostavoitetta ei kuitenkaan ensi vuonna saavuteta ilman esitettyä suurempia veronkorotuksia. Nyt tehtävien palveluverkko- ja palvelutasopäätösten tulokset näkyvät vasta 1–5 vuoden viiveellä.

Kaupungin tuloksen tulisi olla vuosittain vähintään 20 - 25 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jotta sillä katettaisiin suunnitelman mukaiset poistot ja edes osa uusinvestointeja. Tästä tavoitteesta ollaan edelleen tällä talousarviolla ja taloussuunnitelmalla kaukana.

Päivitetty 27.10.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta