Olet tässä

Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitysluonnosta esiteltiin päättäjille

26.9.2016

Ennen valtuuston varsinaista kokousta 26.9. päättäjille annettiin tietoa Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksestä ja suunnitellun kansallisen kaupunkipuiston vaikutuksista Kokkolalle. Paikalle oli kutsuttu asian kannalta keskeisten lautakuntien, kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenet.

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2015 teettää Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen, joka on edellytys kaupunkipuiston perustamisen hakemiselle. Kansallinen kaupunkipuisto on kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus. Kansallisesta kaupunkipuistosta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja päätöksen statuksen myöntämisestä tekee ympäristöministeriö.

Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa, jotka sijaitsevat Forssassa, Hangossa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Porissa, Porvoossa ja Turussa. Kansalliset kaupunkipuistot muodostavat verkoston, jossa kukin yksittäinen kaupunkipuisto täydentää kansallista kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden monimuotoista kokonaisuutta. Verkosto muodostuu Suomen kehitysvaiheiden ymmärtämisen kannalta tärkeistä ja rooliltaan erilaisista kaupungeista. Tämän lisäksi jokainen kaupunkipuisto kertoo omasta paikallisesta kulttuurihistoriasta.

Kukin kaupunki itse määrittelee, miten kansallisen kaupunkipuiston statusta hyödynnetään. Kansallinen kaupunkipuisto on työkalu eheyttävään kaupunkisuunnitteluun ja imagon luomiseen. Sitä hyödynnetään muun muassa kaupunkipuiston alueella tapahtuvan kaavoituksen ohjauksessa. Kansallinen kaupunkipuisto ei estä alueiden kehittämistä. Päinvastoin sen avulla voidaan edistää hankkeita, jotka lisäävät alueen arvojen säilymistä ja vahvistumista, asukkaiden asumisviihtyisyyttä sekä näihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Kaupunkilaiset mukana valmistelussa

Kansallisen kaupunkipuiston hanketta on valmisteltu yhteistyössä eri hallintokuntien, toimijoiden, kaupunkilaisten sekä suunnitellun kaupunkipuiston alueella maata tai rakennuksia omistavien tahojen kanssa. Kaupunkilaisille hankkeesta on tiedotettu muun muassa verkkosivujen, sosiaalisen median, eri tapahtumien sekä kaupungintalolla ja kirjastossa sijainneiden esittelypisteiden välityksellä.

Kaupunkilaiset pääsivät tutustumaan suunniteltuun puistoalueeseen, kansallisen kaupunkipuiston teemoihin ja tähtikohteisiin neljällä opastetulla maastoretkellä tammi-helmikuussa. Niinikään tammi-helmikuussa kaupunkilaisten omia mielipaikkoja ja –reittejä sekä Kokkolalle arvokkaita kohteita kartoitettiin karttapohjaisella verkkokyselyllä. Samalla kaupunkilaisilta kysyttiin kehittämisideoita alueeseen liittyen.  Kaikille aiheesta kiinnostuneille järjestettiin maalikuussa avoin teematyöpaja.

Tavoitteena on, että keskeisten lautakuntien lausunnot esiselvityksestä saadaan lokakuussa. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn esiselvitys on tarkoitus viedä loka-marraskuussa. Käsittelyn pohjalta tehdään päätös, jatketaanko hanketta kansallinen kaupunkipuisto -statuksen hakuvaiheeseen. Mikäli hakuvaiheeseen jatketaan, statusta voitaisiin hakea vuoden 2017 aikana.

Päivitetty 27.9.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta