Olet tässä

Kokkola-tukea esitetään pienennettävän

24.5.2016

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.5.2016 yksimielisesti esittää valtuustolle Kokkola-tuen pienentämistä. Esityksen mukaan Kokkola-tukea pienennettäisiin 1.11.2016 alkaen 100 euroon kuukaudessa lasta kohden. 1.3.2017 alkaen tukea pienennettäisiin 80 euroon kuukaudessa lasta kohden.

Kokkola-tuen pienentäminen liittyy kaupunginhallituksen 7.12.2015 päättämiin, toimialoja velvoittaviin rakenteellisiin säästötoimenpiteisiin. Kokkola-tuen 20 euron pienennys merkitsisi
160 000 euron säästöä vuodessa. Kokkola-tuki on ollut käytössä vuodesta 1997 alkaen, aluksi kokeiluna. Tällä hetkellä Kokkola-tuki on 120 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Suurin osa Suomen kunnista ei maksa lainkaan kuntalisää. Kuntaliiton vuoden 2014 tilastojen mukaan kuntalisää maksetaan 85 kunnassa 50–264 euroa kuukaudessa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kunnat ovat joko lakkauttaneet kuntalisän tai pienentäneet sitä.

Kokkola-tuen muutos menee valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että ennen vuoden 2018 talousarviovalmistelua arvioidaan päätöksen vaikutuksia ja sen pohjalta harkitaan tuen suuruutta vuonna 2018.

Päivitetty 24.5.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta