Olet tässä

Pohjanmaan kuntajohtajat uskovat yritysyhteistyöhön

28.4.2016

Kuntarahoitus ja Kokkolan kaupunki järjestivät torstaina 28.4. yhteisen konsernitalouspäivän. Tilaisuuden yhteydessä esitettiin Pohjanmaan maakuntien tuloksia Kuntarahoituksen kuntajohtajille tekemästä trendikyselystä.

Pohjanmaan neljän maakunnan kuntajohtajat näkevät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä selvästi enemmän mahdollisuuksia kuin vastinparinsa muualla Suomessa. Väestön ikääntymisen ja infrastruktuurin vanhenemisen pohjalaiset kokevat muuta maata suuremmaksi uhaksi.

Tiedot käyvät ilmi Kuntarahoituksen kuntajohtajille tekemästä trendikyselystä. Tutkimuksessa selvitettiin mitä kunta- ja yleishyödyllisen sektorin talousjohto pitää keskeisinä trendeinä julkisen sektorin kehityksessä.

– Merkittävä ero oli siinä, miten kuntajohtajat näkivät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mukanaan tuomat mahdollisuudet. Lähes 60 prosenttia pohjalaisjohtajista piti yhteistyön tuomia mahdollisuuksia tärkeänä muutosvoimana, kun muualla Suomessa vastaava luku jäi 44 prosenttiin. Vahva pohjalainen yrittäjyyskulttuuri näyttää ulottuvan kuntasektorille asti, sanoo Kuntarahoituksen asiakkuuksista vastaava osastonjohtaja Juha-Pekka Ketola.

Väestön ja infran vanheneminen huolettaa

Suurimmaksi uhaksi pohjalaiset kuntajohtajat kokivat väestön ikääntymisen, kun muut vastaajat pitivät isoimpana riskinä poliittisen päätöksenteon viivästymistä. Vielä merkittävämpi alueellinen ero löytyy infrastruktuurin vanhenemisesta. 58 prosenttia pohjalaisvastaajista piti uhkaa suurena, kun muiden vastaajien vastaava osuus oli 46 prosenttia.

Pohjalaisvastaajien käsitykset oman organisaation tilanteesta olivat muita kielteisempiä. He pitivät omia vaikutusmahdollisuuksiaan, organisaatioidensa strategiaa ja käytössä olevia talouden ja rahoituksen IT-järjestelmiä selvästi vähemmän toimivina kuin kollegansa muualla maassa.

Palvelut murroksessa – kasvupotentiaalia ympäristöhankkeista

Palvelujen digitalisoinnin ja julkisen sektorin rakennemuutoksen tuomat kehitysmahdollisuudet nähdään koko maassa positiivisina muutosvoimina.

– On hyvä merkki, että kuntajohtajat näkevät alan rakenteelliset muutokset positiivisina, sillä myös kuntalaisten odotukset ovat kasvaneet. Digivallankumous on muuttanut ihmisten kulutustottumukset, ja veronmaksajat odottavat kotikuntansa tarjoavan palveluja samalla joustavuudella kuin parhaat verkkokaupat ja muut toimivat sähköisen asioinnin ratkaisut, Ketola jatkaa.

Ympäristöinvestointien mukanaan tuomiin kasvumahdollisuuksiin uskotaan Pohjanmaalla vähemmän kuin muualla Suomessa. Vain 22 prosenttia pohjalaisista kuntajohtajista piti ympäristöhankkeiden markkinointia tärkeänä kehitysalueena, kun muun maan vastaajien osalta luku oli 42 prosenttia.

–Ympäristöhankkeissa saattaisi olla Pohjanmaalla paljonkin potentiaalia, koska niitä ei vielä ole laajasti tunnistettu kasvun lähteeksi, Juha-Pekka Ketola sanoo.

Tietoa tutkimuksesta

Kuntarahoituksen kysely kunta- ja yleishyödyllisen sektorin talouspäättäjille tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Verkkokysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2016 ja siihen vastasi 371 kuntien, kuntayhtymien, kuntien omistamien yhtiöiden ja yleishyödyllisten asuntotoimijoiden johtoon kuuluvaa vastaajaa.

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta vastaajia oli 59.

Kuntarahoituksen toteuttaman selvityksen tavoitteena on lisätä julkista keskustelua kunta- ja yleishyödyllisen sektorin uudistussuunnasta ja edistää alan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Monet julkisen sektorin uudistustarpeista ovat samankaltaisia läpi Suomen, ja paikallisesti kehitetyt ratkaisut auttavat muita vastaavassa tilanteessa olevia kuntia, kuntayhtymiä tai kunnan omistamia yhtiöitä.

Sivun alkuun

Päivitetty 28.4.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta