Olet tässä

Lucina Hagmanin koulu edustaa uudenlaista oppimisympäristöä

12.9.2016

Kesällä 2015 valmistuneen Lucina Hagmanin koulun suunnittelussa henkilöstön kädenjälki näkyy niin tiloissa kuin kalusteissakin. Käyttäjiä ja vieraita ihastuttaneen uuden koulurakennuksen vihkiäisjuhlaa vietettiin 12.9. Tilaisuuden juhlapuhujana oli Suomen Unkarin ja Slovenian suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikula.

Lucina Hagmanin koulussa toimivat perusopetuksen yleisopetuksen 7.-9. – luokat. Lisäksi viereinen Marttilan koulu käyttää koulun tiloja. Päivittäin tiloissa työskentelee noin 220 oppilasta sekä 37 työntekijää. Iltaisin tilat ovat myös Kokkolan seudun opiston käytössä.

Koulun toimintakulttuuri pohjautuu yhteisöstä rakentuvaan oppimisympäristöön, jossa korostuvat toisten arvostaminen, osallisuus ja yhteistyö. Oppilaat ovat aktiivisessa roolissa koulun tapahtumissa ja toiminnoissa.  Oppimisympäristössä pyritään joustavuuteen paikan, menetelmien ja toteutustapojen suhteen.

Tavoitteena on yhä opiskelijakeskeisempi opiskelu ja ainerajoja ylittävä yhteistoiminnallisuus.  Opiskelussa pyritään hyödyntämään myös koulun ulkopuolista asiantuntijuutta sekä miettimään opiskelun yhteyttä käytännön elämään.

Tilaratkaisut luovat edellytykset tulevaisuuteen suuntautuvan oppimis- ja toimintaympäristön jatkuvalle kehittämiselle. Monipuolisesti muunneltavat tilat mahdollistavat oppilaskeskeisen, yhteistoiminnallisen ja ainerajat ylittävän opiskelun.

Osa luokista on monikäyttöisiä, sillä ne on varustettu avattavalla seinällä. Koulun aulatilat taas on otettu aktiiviseen käyttöön sekä oppituntien ja välituntien osalta. Aineluokissa on uuden oppimissuunnitelman mukaisesti huomioitu oppiaineiden erilaiset vaatimukset turvalliseen työskentelyyn.

Taideteos kytkee koulun paikallisiin juuriin

Lucina Hagmanin koulun taideteokseksi valittiin taiteilijapankin kautta Jaana Brinckin suunnittelema Ajan kirjo -taideteos. Taiteilija työsti taideprojektia yhdessä oppilaiden kanssa pohjaten kertomuksiin ja aineistoon Lucina Hagmanin ajalta, vuosilta 1853−1946.  Teemana työpajoissa oli Lucina Hagmanin perinnön hengessä luku- ja kirjoitustaidon merkitys sekä persoonallinen ilmaisu ja rikas käsintehdyn jälki.

Koulun ruokalan porrasaulaan suunniteltu teos on pääosin teollisista keramiikkalaatoista koostuva värikylläinen, aurinkoinen väripinta, jossa on mukana uniikkeja kuvakeramiikka- ja reliefilaattoja. Kuvina on oppilaiden tekemiä piirroksia, leimaamalla tehtyjä reliefilaattoja sekä Kälviän historiallista kuvastoa. Osa reliefilaatoista on koulun oppilaiden kaivertamia.

Suunnitelmat muuttuivat matkan varrella

Koulurakennuksen suunnittelu toteutettiin kaupungin omana arkkitehtisuunnitteluna. Tarkoituksena alun perin oli vanhan lukiorakennuksen peruskorjaaminen ja laajennusosan rakentaminen sen yhteyteen. Suunnitteluvaiheessa tilantarve ja suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun valtuusto päätti kaupungin suomenkielisten lukioiden yhdistymisestä ja budjettia leikattiin kahdella miljoonalla eurolla.

Suunnittelu aloitettiin puhtaalta pöydältä ja päätettiin rakentaa kokonaan uusi koulurakennus, johon sijoittuisivat kaikki muut toiminnot paitsi liikunta. Liikuntatunteja varten käytettävissä on samassa pihapiirissä Kälviän vapaa-ajantalon tilat.

Valtionavustusta saatiin koulutilojen, nuoriso- ja liikuntatilojen rakentamiseen yhteensä 1 150 000 euroa. Lisäksi vuonna 2015 Lucina Hagmanin koulun taidehankintaan saatiin valtionavustusta Taiteen edistämiskeskukselta 6 000 euroa.

Lucina Hagmanin rakennushankkeen tiedot ja toteuttajat

 • Bruttoala: 4 020 m²
 • Bruttotilavuus: 17 450 m³
 • Kokonaiskustannukset: 8 milj. euroa
 • Rakennusaika: 5/2014–8/2015
 • Rakennuttaja: Kokkolan kaupunki
 • Rakennuttamis- ja valvontapalvelut: Kokkolan kaupunki
 • Arkkitehtisuunnittelu: Kokkolan kaupunki
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Nissilä & Cygnell Oy
 • LVIA-suunnittelu: Arkins Suunnittelu Oy
 • Sähkösuunnittelu: Sähköliike Kalajoki Ky
 • Kalustussuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Meskanen & Pursiainen Oy
 • Pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
 • Ilmanvaihtourakoitsija: Peltisepänliike Nykänen Oy
 • Putkiurakoitsija: Caverion Suomi Oy
 • Rakennusautomaatiourakoitsija: Fidelix Oy
 • Sähköurakoitsija: Are Oy
 • Akustointisuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Keittiösuunnittelu: Design Lime Oy
 • Ajan Kirjo –taideteos: Jaana Brinck
 • Pihasuunnittelu: Kokkolan kaupunki

Lähiliikuntapaikka Kälviän vapaa-ajantalon ja Lucina Hagmanin koulun pihapiiriin valmistuu syyskuussa 2016.

Sivun alkuun

Päivitetty 4.10.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta