Olet tässä

Meidän museo -hanke etsii kouluja museoyhteistyöhön

5.9.2016

Meidän museo -hankkeeseen etsitään yhteistyöpäiväkoteja, -kouluja ja -oppilaitoksia toteuttamaan kokemuksellista oppimista museoympäristössä. Yhteydenottoja toivotaan koko Keski-Pohjanmaan alueelta.

Meidän museo on K.H.Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon koordinoima kehittämishanke, jonka tavoitteena on vankistaa alueellisen identiteetin ainutlaatuisuutta sekä nostaa maakunnan paikallismuseoiden profiilia ja näkyvyyttä.

Hankkeen aikana alueen paikallismuseoissa toteutetaan erilaisia yhteenkuuluvuutta, toimijuutta ja osaamista tukevia tapahtumia, jotka pyrkivät lisäämään kaikenikäisten kuntalaisten osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Yksi hankkeen tavoitteista on lisätä koulujen ja paikallismuseoiden yhteistyötä aktivoimalla maakunnan museo- ja kotiseututoimijoita vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukaisiin kulttuuriperintökasvatuksen tavoitteisiin.

Hankkeessa lapsia ja nuoria innostetaan oppimaan uutta kulttuuriympäristössä, jolloin oppiminen ruokkii heidän kykyjään tuottaa ratkaisuja tutkimisen kautta ja antaa valmiuksia arvioida asioita kriittisesti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Yhteistyö alueen paikallismuseo- ja kotiseututoimijoiden kanssa tukee lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin ja syvällisen paikkasuhteen rakentumista, huomioiden uuden opetussuunnitelman tavoitteet ilmiöpohjaisesta oppimisesta taide- ja kulttuurilaitoksissa. Oppimiskokonaisuudet räätälöidään oppilaitoskohtaisesti, yhteistyössä koulujen ja kotiseututoimijoiden kanssa.

Kouluille ja päiväkodeille yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia tutkivien ja taidelähtöisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen. Yhteistyö myös auttaa kulttuuriperintö- ja museotoimijoita kohdentamaan tarjontaansa paremmin kouluille sekä kehittämään tapahtumia ja toimintaa osana museoiden kotiseututyötä.

Sivun alkuun

Päivitetty 5.9.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta