Olet tässä

Menokehityksen taittaminen tavoitteena ensi vuoden talousarviossa

6.5.2016

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviosuunnittelun lähtökohdat kokouksessaan maanantaina 2.5. Näin varhain ei vastaavaa päätöstä ole aiemmin tehty. Tällä halutaan antaa mahdollisuudet talousarvion huolelliseen suunnitteluun tulevalle vuodelle sekä taloussuunnitelmakaudelle 2018–19.

Valmistelussa on hahmotettu erilaisia säästömahdollisuuksia, koska lähtökohtana on ensi vuoden tuloksen saaminen selvästi ylijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa menojen kasvun taittamista kaikissa kaupungin toiminnoissa. Sama tavoite ulottuu myös pitemmälle aikavälille. Talousarvion kehystä ja säästösuunnitelmia esitellään kaupungin yhteistoimintaryhmälle keskiviikkona 11.5.

Menojen ja toimintojen tarkastelu on jatkoa viime vuoden lopulla käynnistelylle prosessille, jossa toimialoja pyydettiin kirjaamaan omia säästökohteitaan.

Tuloksena on yleisen tason toimenpidelista niistä tehostamismahdollisuuksista, joita eri toimialoilla ja koko kaupunkikonsernissa nähdään. Laajimmin tarkastellaan erilaisia rakentamis- ja kiinteistökohteita, koska ne vaikuttavat kaupungin talouteen merkittävästi. Tarkoitus on jatkossa selvittää kaikkiin kohteisiin vaihtoehtoisia toteutus- ja toimintamalleja menokasvun leikkaamiseksi.

Henkilöstöä koskien on hahmoteltu tukipalveluiden läpikäyntiä siltä osin, joka ei siirry tulevan Soite-kuntayhtymän palvelukseen ensi vuoden alusta. Tarkoituksena on käydä tehtäväalueita läpi, jotta vältetään tarpeettomien päällekkäisten toimintojen muodostuminen kumpaankin organisaatioon.

Henkilöstöresursseihin nähden on myös todettu, että Soiten kirjanpito hoidetaan seuraavat kaksi vuotta kaupungin toimesta, mikä osaltaan lisää kaupungilla tehtävän työn määrää.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa maanantaina 16.5. Talousarviotavoitteiden rinnalla halutaan tuoda päättäjille selkeä tieto siitä minkälaisia asioita ja päätöksiä tavoitteiden toteuttaminen edellyttää.

Päätökset talousarviotavoitteiden mukaisista toimenpiteistä valmistellaan ja tehdään erikseen eri toimielimissä ja viime kädessä kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa tämän vuoden kuluessa.

Päivitetty 6.5.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta