Olet tässä

Nuoret harrastavat edelleen paljon liikuntaa, mutta tietokoneillakin pelaaminen on lisääntynyt

24.3.2016

Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut toteutti vapaa-aikakyselyn kaikilla Kokkolan yläkouluilla vuodenvaihteessa  2015–2016. Sähköiseen kyselyyn vastasi 1 208 oppilasta vastausprosentin ollessa hieman yli 72 prosenttia. Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin vuonna 2012, jolloin kyselyyn vastasi 1 358 oppilasta.

Vapaa-aikakyselyssä kysyttiin 7−9 -luokkien oppilaiden mielipiteitä järjestetystä vapaa-ajan toiminnasta, osallistumisesta erilaisiin vapaa-ajan palveluihin, vapaa-aikapalveluista tiedottamisesta sekä jäsenyydestä järjestöihin ja yhteisöihin.

Vastanneista nuorista 38 prosenttia kokee, että heidän asuinpaikallaan järjestetään kiinnostavaa nuorten toimintaa. Vastaavasti vuonna 2012 näin koki neljäsosa vastaajista. Myös kokemus vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisestä nuorille järjestettävään vapaa-ajan toimintaan on kasvanut vuonna 2012 toteutetusta kyselystä. Vastanneista 17 prosenttia kokee vaikutusmahdollisuuksiensa lisääntyneen, kun vastaava osuus edellisessä kyselyssä oli 12 prosenttia.

Kyselyn mukaan 7−9 -luokkalaisten kirjastoissa, teattereissa ja museoissa käyminen on vähentynyt vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2012 kirjastossa käymättömien osuus oli 11 prosenttia, nyt kirjastossa käymättömiä on hieman yli  viidesosa vastaajista. Teatterissa käymättömiä aiemmassa kyselyssä oli hieman yli puolet, nyt osuus on kasvanut 64 prosenttiin. Vuoden 2012 kyselyssä 55 prosenttia nuorista ilmoitti, ettei ollut käynyt museossa kahden viimeisen vuoden aikana. Nyt tuo osuus on 62 prosenttia.

Liikuntapaikoista yleisurheilukenttien käyttö on kuitenkin lisääntynyt. Myös niiden nuorten määrä, jotka ilmoittavat käyttäneensä usein (yli 10 kertaa viimeisen kahden vuoden aikana) jääkenttiä, -kaukaloita ja -halleja, hiihtolatuja ja kuntoreittejä, jalkapallokenttiä ja Kipparihallia, kuntosaleja ja Uintikeskus Vesiveijaria, on kasvanut vuodesta 2012.

Vapaamuotoinen harrastaminen nuorten mieleen

Nuoret kaipaavat vapaamuotoisempaa liikunnan harrastamista ilman kuulumista mihinkään järjestöön.  Kuten vuoden 2012 kyselyssä, nuoret ilmoittavat olevansa eniten (40 prosenttia) jäsenenä urheiluseuroissa tai liikuntajärjestöissä. Kuitenkin jo seuraavaksi eniten (34 prosenttia) nuoret ilmoittavat, etteivät ole jäsenenä missään järjestössä tai seurassa.

Kyselyn perusteella tietokoneilla pelaaminen on lisääntynyt, mutta vastaavasti nuoret myös harrastavat paljon liikuntaa. Kuntosalilla käyminen ja kotona treenaaminen on suosittua nuorten keskuudessa. Omatoimisesti ystävien kanssa harrastetaan eniten tietokone- ja konsolipeleillä pelaamista sekä jalkapalloa. Tietokone- ja konsolipelit mainitaan jopa puolessa vastauksista. Yksin, omatoimisesti nuoret harrastavat eniten lenkkeilyä. Ohjatusti taas harrastetaan eniten musiikkia. Lukemista ilmoittaa harrastavansa vain kolme nuorta. Lukemista ei mahdollisesti mielletä enää varsinaiseksi harrastukseksi.

Vapaa-ajan harrastuksiin kuljetaan yleisimmin polkupyörällä (mainitaan 78 prosentissa vastauksista) sekä vanhempien kuljettamana autolla (64 prosentissa vastauksista). Tietoa nuorisolle suunnatusta toiminnasta vastaajat haluavat mieluiten Wilman kautta (43 prosenttia vastauksista). Seuraavaksi suosituimmat tiedotuskanavat nuorten keskuudessa ovat Instagram (36 prosenttia), Facebook (36 prosenttia) ja lehti-ilmoitukset (32 prosenttia).

Nollapiste kiinnostaa

Nuorisopalveluiden järjestämästä toiminnasta nuoret kokevat Nollapisteen kiinnostavimmaksi. Nuorisotilaa useita kertoja viikossa käyttäneiden määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana on kasvanut vuoden 2012 kyselystä. Ylivoimaisesti suosituin nuorisotila on Nuorisokeskus Vinge.

Kummankin kyselyn mukaan nuorisotilalla käydään etupäässä siksi, että kaveritkin käyvät siellä ja siksi, että nuorisotilalla käy mukavia tyyppejä. Kuitenkin 417 vastaajaa ilmoittaa, ettei ole koskaan käynyt nuorisotilalla. Aiemmassa kyselyssä nuorisotilalla käymättömien määrä oli 390 oppilasta. Suurin syy olla käymättä nuorisotilalla on ajanpuute, kun taas vuonna 2012 syynä oli se, etteivät kaveritkaan käy siellä.

Nuorille järjestetystä toiminnasta vastaajien mielestä mieluisinta olisivat erilaiset liikunta- ja urheilupalvelut sekä tapahtumat.

Kyselyn tulokset esiteltiin kaupungin eri toimialojen edustajille ja luottamushenkilöille 17.3. Kyselyn tuloksia hyödynnetään niin nuorisopalveluiden kuin muunkin nuorille suunnatun vapaa-ajantoiminnan toiminnan kehittämisessä.

Päivitetty 24.3.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta