Olet tässä

Omistajapoliittiset linjaukset viitoittamaan kaupungin yhtiöomistuksia

15.1.2016

Kaupunki on laatinut omistajapoliittiset linjaukset tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä liikelaitosten osalta. Linjausten laatimista edellytetään uudessa kuntalaissa. Kaupungin oman toiminnan kannalta linjaukset on myös syytä tarkistaa aika ajoin. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät linjauksia seuraavissa kokouksissaan.

Tavoitteena on selkeä konsernirakenne sekä toiminnan tehokkuus ja läpinäkyvyys.

Linjausten taustaksi on syksyllä 2015 kartoitettu kaupungin omistuksia eri yhtiöissä. Liikelaitosten lisäksi kaupungilla on tytäryhteisöjä ja osakkuusyhtiöitä. Tämän ohella kaupunki on mukana useissa kuntayhtymissä. Kaikkiaan tytär- ja osakkuusyhteisöjä on vajaa 60 kappaletta.

Useimmat yhtiöt, joissa kaupunki on mukana, ovat asumiseen tai yrittämiseen liittyviä tiloja, kiinteistöjä tai toimintoja. Yhtiöiden joukossa ovat esimerkiksi Kokkolan Satama Oy ja Kokkolan Energia Oy. Kaupungin omistamia liikelaitoksia ovat tällä hetkellä Työplus ja Kokkolan Vesi.

Kaupungin omistukset esitetään jatkossa järjestettäväksi toimialoittain selkeiksi kokonaisuuksiksi niin, ettei useissa yhtiöissä harjoiteta samankaltaista toimintaa. Kaupunki haluaa jatkossa arvioida omistuksiaan kaupungin strategian kannalta, ja tarvittaessa omistuksesta voidaan myös luopua.

Yhtiöt esitetään jaoteltaviksi kolmeen eri salkkuun, jolloin yhtiöiden hallinta ja tavoitteet selkeytyvät.

Salkuiksi ehdotetaan kiinteistöjä, liiketoimintaa sekä neuvontaa ja palvelua. Kullekin salkulle on täsmennetty perusteita, minkä vuoksi kaupunki kyseisiä yhtiöitä omistaa. Salkkukohtaisesti on laadittu tavoitteet ja mittarit niiden saavuttamisen arvioimiseksi. Samalla on kartoitettu mahdollisia riskejä, joita toimintaan voi liittyä muun muassa yleisten toimintapuitteiden muuttuessa.

Omistajapoliittisten linjausten pohjalta laaditaan kevään aikana uusi, toimintaa käytännössä tarkentava konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje. Edellinen konserniohje on vuodelta 2006.

Omistajapoliittiset linjaukset on laadittu nyt ensimmäistä kertaa. Linjaukset ja ohje laaditaan kaupungin omana työnä.

Päivitetty 15.1.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta