Olet tässä

Omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin valtuustossa

14.6.2016

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset kokouksessaan 13.6. Aiemmassa kokouksessaan 7.3. valtuusto päätti palauttaa omistajapoliittiset linjaukset uudelleen valmisteluun. Linjauksiin on tehty ehdotuksen mukaan soveltuvin osin päivityksiä. Pääsääntöisesti päivitykset ovat teknisluonteisia.

Omistajapoliittiset linjaukset tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä liikelaitosten osalta on laadittu nyt ensimmäistä kertaa uuden kuntalain edellyttämänä. Tavoitteena on selkeä konsernirakenne sekä toiminnan tehokkuus ja läpinäkyvyys. Kaupungin oman toiminnan kannalta linjaukset on myös syytä tarkistaa aika ajoin.

Omistajapoliittiset linjaukset on laadittu kaupungin omana työnä. Linjausten taustaksi kartoitettiin syksyllä 2015 kaupungin omistuksia eri yhtiöissä. Liikelaitosten lisäksi kaupungilla on tytäryhteisöjä ja osakkuusyhtiöitä. Tämän ohella kaupunki on mukana useissa kuntayhtymissä. Kaikkiaan tytär- ja osakkuusyhteisöjä on vajaa 60 kappaletta.

Useimmat yhtiöt, joissa kaupunki on mukana, ovat asumiseen tai yrittämiseen liittyviä tiloja, kiinteistöjä tai toimintoja. Yhtiöiden joukossa ovat esimerkiksi Kokkolan Satama Oy ja Kokkolan Energia Oy. Kaupungin omistamia liikelaitoksia ovat tällä hetkellä Työplus ja Kokkolan Vesi.

Kaupungin omistukset pyritään järjestämään toimialoittain selkeiksi kokonaisuuksiksi niin, ettei useissa yhtiöissä harjoiteta samankaltaista toimintaa. Kaupunki haluaa jatkossa arvioida omistuksiaan kaupungin strategian kannalta, ja tarvittaessa omistuksesta voidaan myös luopua.

Yhtiöiden hallinnan ja tavoitteiden selkeyttämiseksi yhtiöt jaotellaan kolmeen eri salkkuun: kiinteistöt, liiketoiminta sekä neuvonta ja palvelut. Kullekin salkulle on täsmennetty perusteita, minkä vuoksi kaupunki kyseisiä yhtiöitä omistaa. Salkkukohtaisesti on laadittu tavoitteet ja mittarit niiden saavuttamisen arvioimiseksi. Samalla on kartoitettu mahdollisia riskejä, joita toimintaan voi liittyä muun muassa yleisten toimintapuitteiden muuttuessa.

Omistajapoliittisten linjausten pohjalta on myös laadittu uusi, toimintaa käytännössä tarkentava konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa –ohje, jonka valtuusto niin ikään hyväksyi kokouksessaan 13.6. Edellinen konserniohje on vuodelta 2006.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.6.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta