Olet tässä

Ensimmäisen luokan aloittaa 646 oppilasta

11.8.2016

Oppilasmäärät ovat Kokkolassa edelleen kasvussa. Ensimmäistä kertaa vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen perusopetuksen oppilasmäärä ylittää 5400 oppilaan rajan yltäen ennätyslukemaan 5413 oppilasta.

Peruskoulunsa maanantaina 15.8. aloittaa suomenkielisissä kouluissa 557 oppilasta ja ruotsinkielisissä kouluissa 89 oppilasta. Ekaluokkalaisten määrä kasvaa lähes 30 oppilaalla suomenkielisessä perusopetuksessa, mutta pienenee viidellä ruotsinkielisessä perusopetuksessa. Esiopetukseen osallistuu suomenkielisessä esiopetuksessa 540 lasta ja ruotsinkielisessä esiopetuksessa 87 lasta. Kaiken kaikkiaan esiopetuksen aloittaa tänä lukuvuonna 28 lasta vähemmän kuin viime vuonna.

Koko perusopetuksen oppilasmäärä (1-9 lk) kasvaa 156 oppilaalla. Lukuvuonna 2016−2017 suomenkielisissä kouluissa vuosiluokilla 1-9 on yhteensä 4 618 oppilasta ja ruotsinkielissä kouluissa 795 oppilasta.

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä viime lukuvuoteen verrattuna pienenee hieman suomenkielisessä lukiossa ollen 660 opiskelijaa. Ruotsinkielisessä lukiossa opiskelijamäärä taas kasvaa muutamalla opiskelijalla 196 opiskelijaan. Suomenkielisessä lukiossa 1. vuosikurssin aloittaa 200 opiskelijaa ja ruotsinkielisessä 58 opiskelijaa. Lukion opiskelijamäärät tarkentuvat vielä lukuvuoden alkaessa.

Kaikki esitetyt oppilasmäärät perustuvat ennakkotietoihin oppilasmääristä lukuvuoden 2016−2017 alkaessa.

Uusi opetussuunnitelma käyttöön portaittain

Uusi opetussuunnitelma on astunut voimaan 1.8. ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016−2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskellaan esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1−6. Vuosiluokka 7 siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2017, vuosiluokka 8 syksyllä 2018 ja vuosiluokka 9 syksyllä 2019.

Uusi opetussuunnitelma korostaa tulevaisuuden taitojen vahvistamista, oppilaiden aktiivisempaa roolia oman oppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan tiiviimpää yhteistyötä koulun ja muun yhteiskunnan välillä sekä vanhempien ja koulun aktiivisempaa yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka huomioi yhteistoiminnallisuuden, eheyttämisen ja oppimismotivaation vahvistamisen monipuolisten opetusmenetelmien sekä tieto- ja viestintäteknologian avulla. Kokkolassa esi- ja perusopetus muodostavat yhtenäisen oppijan polun, joka on suunnitelmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. 

Kokkolan suomalainen lukio on aloittanut toimintansa

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti suomenkielinen lukiokoulutus yhdistyi 1.8.2016 alkaen ja Kokkolan suomalainen lukio aloitti toimintansa Kokkolan yhteislyseon ja Kiviniityn toimipaikoissa.

Uudessa lukiossa aloittaa tänä syksynä noin 200 uutta opiskelijaa. Toimipaikkojen välisessä opiskelijasijoittelussa huomioitiin opiskelijoiden toiveet. Uuden lukion toimintakulttuuria on valmisteltu valtuuston lukiopäätöksestä alkaen. Uudella lukiolla on yhteinen opiskelija- ja opettajakunta sekä yhteinen talous. Uusi lukio mahdollistaa lukioväen entistä tiiviimmän keskinäisen yhteistyön ja koulutuksen kehittämisen.

Samanaikaisesti uuden lukion toiminnan käynnistymisen kanssa otetaan käyttöön lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma. Uusi opetussuunnitelma tuo pieniä muutoksia lukion tuntijakoon. Pääpaino uudistuksessa on lukiokoulutuksen toimintakulttuurin ja pedagogian kehittämisessä ja uudistamisessa. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokittain siten, että syksyllä 2016 opintonsa aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Päivitetty 11.8.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta